2021-02-25

Śremski policjant oddał ponad 40 litrów krwiW Urzędzie Miejskim w Śremie odbyło się uroczyste wręczenie Oznaki Honorowej Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Wyróżnienie to otrzymał podkomisarz Piotr Grzelczyk. Najwyższe odznaczenie ministerstwa zdrowia wręczyli Adam Lewandowski burmistrz Śremu oraz mł. insp. Konrad Bartłomiejczak, zastępca komendanta powiatowego Policji w Śremie.

Odznaka „Za zasługi dla ochrony zdrowia” jest zaszczytnym wyróżnieniem dla osób współpracujących na rzecz ochrony zdrowia, w uznaniu zasług w zakresie. Piotr Grzelczyk od roku 2007, jako aktywny honorowy dawca krwi, oddał ponad 40 litrów krwi. Na tej podstawie otrzymał szereg odznaczeń związanych z krwiodawstwem: Zasłużony Honorowy Dawca krwi III Stopnia, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi ll Stopnia", Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia", „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu" – odznaczenie nadawane przez ministra zdrowia.
Od 2014 roku Piotr Grzelczyk jest organizatorem na terenie parkingu przed komendą Powiatową Policji w Śremie oraz innych miejsc na terenie Śremu 25 akcji oddawania krwi, gdzie policjanci i mieszkańcy powiatu śremskiego w sumie oddali łącznie ponad 300 litrów krwi. We wszystkich akcjach udział wzięło blisko tysiąc osób, spośród których kilkudziesięciu zarejestrowało się do bazy potencjalnych dawców szpiku kostnego. Piotr Grzelczyk jest także zaangażowany w propagowanie idei dawstwa szpiku wraz z Fundacją Drużyna Szpiku.


Tagi:
Śrem
 - 1