Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-02-22

Pieniądze na opiekę nad zwierzętami w SwarzędzuRada Miejska w Swarzędzu przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2021 rok. Program ten od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.

Dzięki programowi, gmina Swarzędz zapewnia właścicielom psów i kotów dofinansowanie kosztów zabiegów sterylizacji lub kastracji, maksymalnie jednego zwierzęcia rocznie oraz zapewnia finansowanie 100 proc. kwoty brutto kosztów zabiegów sterylizacji, kastracji lub usypiania ślepych miotów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Swarzędz.
Mieszkańcy gminy Swarzędz, w ramach programu, mogą także skorzystać z bezpłatnego elektronicznego znakowania swoich kotów i psów. Dodatkowo w okresie jesienno - zimowym opiekunowie społeczni otrzymują karmę na dokarmianie kotów wolno żyjących.
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zwierząt, program uchwalany jest co roku w terminie do końca marca.
Szczegóły TUTAJTagi:
Swarzędz
 - 1