Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2021-02-22

Nagroda dla Suchego LasuGmina Suchy Las znalazła się w gronie laureatów X edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział w Poznaniu odbywającego się pod hasłem: Najlepiej zagospodarowana przestrzeń publiczna w Wielkopolsce. Teren Aktywnej Edukacji i Sportu został uznany za jedną z najlepiej zagospodarowanych przestrzeni w Wielkopolsce.

Teren Aktywnej Edukacji i Sportu otrzymał wyróżnienie za – jak uzasadnia Sąd Konkursowy – stworzenie miejsca dedykowanego wszystkim grupom społecznym, nastawionego na szeroko rozumianą integrację i rekreację. Realizacja zlokalizowana jest w strefie pomiędzy terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej a terenami otwartymi – leśnymi, bezpośrednio przy pętli autobusowej i w maksymalnym stopniu wpisuje się w kompleksy zieleni wysokiej, które rozdzielają poszczególne strefy aktywności. Sąd Konkursowy zauważył, iż zagospodarowanie terenu cechuje prostota i naturalność, co jest dużym atutem jeśli chodzi o kontakt z przyrodą nawet w bardzo aktywnym uprawianiu jazdy na pumptraku.
Główną nagrodę w konkursie, czyli Grand Prix przyznano Miastu Poznań za realizację projektu: Poznawcze szlaki rekreacyjnoturystyczne Leśnictwa Antoninek (Etap I i II).

za: www.suchylas.pl


Tagi:
Estetyka przestrzeni, Planowanie przestrzenne, Suchy Las
 - 1