Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-10-22

Tarnowo Podgórne z dofinansowaniem na wsparcie zdalnej naukiGmina Tarnowo Podgórne po raz drugi otrzymała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”. Dofinansowanie w wysokości blisko 75 tys. zł zostało przeznaczone na zakup 32 laptopów.

Zakupiony sprzęt przekazano do szkół podstawowych oraz jednej szkoły ponadpodstawowej. Laptopy zostaną użyczone uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania, sprzęt będzie wykorzystywany przez szkoły w celach edukacyjnych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.
W ramach pierwszego projektu grantowego „Zdalna szkoła” Gmina Tarnowo Podgórne otrzymała dofinansowanie w wysokości 99 976,86 zł. Zakupiono wówczas 46 laptopów, niezbędnych do nauki zdalnej, które przekazano do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.


Tagi:
Edukacja, Tarnowo Podgórne
 - 1