2020-10-22

Nie zapominamy o ofiarachW niedzielę 25 października br. o godzinie 12 przy pomniku Rozstrzelanych Synów Ziemi Śremskiej, na tamtejszym Rynku, Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego wraz z Adamem Lewandowskim, burmistrzem Śremu zapalą Znicz Pamięci.

Ostatnia niedziela października to tradycyjnie czas kolejnej odsłony akcji medialno-edukacyjnej Zapal Znicz Pamięci. Wydarzenie, organizowane od 12 lat, jest wspólnym przedsięwzięciem Oddziałowych Biur Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy oraz Radia Poznań i regionalnych rozgłośni Polskiego Radia. Od początku akcji patronuje marszałek Marek Woźniak, który podkreśla: - Starajmy się wyszukać w swoim najbliższym otoczeniu bohaterów tamtego czasu – osoby rozstrzelane w 1939 roku. Najważniejsze jest, by w tych ofiarach dostrzec drugiego człowieka, który ma imię i nazwisko, swoją historię. Miał swoją rodzinę, zginął, a konsekwencje jego śmierci przełożyły się potem na życie jego bliskich. Marszałek co roku w miejscach pamięci oddaje hołd pomordowanym. Dotychczas były to m.in. Fort VII w Poznaniu, Gostyń, Książ Wielkopolski, Lasy Zakrzewskie, Śrem i Września.
W bieżącym roku wspominane będą ofiary niemieckich zbrodni, które zginęły w egzekucjach organizowanych na terenie Wielkopolski, Pomorza, Kujaw, Górnego Śląska oraz w regionie łódzkim podczas Operacji Tannenberg. W Wielkopolsce przypomniane zostanie utworzenie pierwszego obozu koncentracyjnego na ziemiach polskich – Fortu VII w Poznaniu. Fort stał się miejscem kaźni dla 20 tys. Wielkopolan.
W pielęgnowanie pamięci o ofiarach tego okresu wpisuje się wsparcie ze środków unijnych, udzielone przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, dla projektu Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - etap II. Stosowną umowę podpisał w miniony poniedziałek Marszałek Marek Woźniak.
Projekt będący drugim etapem tego przedsięwzięcia zakłada przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych oraz zmianę sposobu użytkowania zabudowy zlokalizowanej wokół głównego wejścia do fortu, pomiędzy bramą główną, a mostem nad fosą, w skład których wchodzi przebudowa pomieszczeń koszar szyjowych po lewej i prawej stronie od wejścia głównego do fortu. Remont obejmuje także pomieszczenia w kaponierze oraz budynku blokhauzu. W ramach projektu przewidziane są również prace dotyczące infrastruktury elektrycznej (m.in. instalacja oświetlenia) oraz teletechnicznej (m.in. system sygnalizacji pożarowej, system telewizji dozorowej CCTV). Wszystkie prace zmierzają do odtworzenia wyglądu fortu z okresu około roku 1944.
Poziom dofinansowania projektu marszałkowskimi środkami unijnymi wynosi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych, tj. 3,1 mln zł. Natomiast pierwszy etap prac, na którego zrealizuję umowa została podpisana w grudniu 2017 roku, został wsparty ponad 11,3 mln zł z WRPO 2014+. Przeprowadzono prace związane z renowacją i adaptacją Fortu VII na potrzeby planowanych ekspozycji.
 - 1