2020-10-20

DziałaMY w LO w Śremie



Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Wybickiego w Śremie biorą udział w projekcie DziałaMY realizowanym przez Stowarzyszenie CREO i Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Projekt realizowany jest w 25 wielkopolskich szkołach.

Głównym założeniem programu jest wzrost partycypacji obywatelskiej i społecznej młodzieży oraz zwiększenie zaangażowania osób młodych w sprawy publiczne. Projekt realizowany jest w od 1 lipca 2019 do 30 listopada 2020 roku.
W ramach projektu w szkołach realizowany jest cykl warsztatów poświęcony tematyce społeczno-obywatelskiej:
- warsztaty przygotowujące do tworzenia własnych projektów społecznych i obywatelskich,
- warsztaty przygotowujące do zorganizowania Szkolnego Budżetu Obywatelskiego (SBO),
- warsztaty na temat starości z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi, takich jak kombinezon starości (które pozwalają uczniom wczuć się w rolę osoby starszej),
- warsztaty na temat niepełnosprawności z praktycznym wykorzystaniem wózka (które dają możliwość doświadczenia niektórych barier, z jakimi osoby niepełnosprawne stykają się na co dzień).
Młodzież angażuje się również w przeprowadzenie inicjatyw wolontariackich na rzecz lokalnej społeczności mających na celu ukazanie znaczenia dobra wspólnego. Uczniowie należący do Klubu Młodego Obywatela ubiegłej jesieni zainicjowali akcję Jabłko lub cukierek zamiast papierosa. Tego dnia wszyscy wchodzący do szkoły byli witani cukierkami z etykietą Nie palę, zorganizowano również 4 tury spotkań na temat szkodliwości palenia. Po części szkolnej uczniowie z koszami pełnymi jabłek udali się na rynek i częstowali jabłkami przechodniów (zwłaszcza palących) przypominając o negatywnych skutkach palenia.
Efektem projektu DziałaMY jest także organizacja edycji Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Wśród zgłoszonych przez uczniów propozycji znalazły się: zakup rolet do sal z telewizorami i tablicami interaktywnymi, ciche i czytelne zegary do sal maturalnych oraz nowe magnetofony. Autorskie pomysły poddane są głosowaniu, a zwycięski projekt zostanie sfinansowany kwotą 1 tys. zł. Wyniki w LO w Śremie znane będą 26 października br.

Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

FOT. ARCHIWUM UM W ŚREMIE

Tagi:
Konsultacje społeczne, Śrem
 - 1