2020-10-13

W Poznaniu obowiązuje zakaz używania dmuchaw do liściW Poznaniu wprowadzono zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści. Celem obostrzeń jest wyeliminowanie emisji wtórnej pyłu. Oznacza to, że tegoroczne jesienne porządki będą musiały być wykonywane z pominięciem wskazanych wyżej urządzeń.

Kategoryczny zakaz używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści zakłada „Program ochrony powietrza dla Poznania” przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Jego zapisy obowiązują od 4 sierpnia.
Obostrzenia dotyczące używania spalinowych i elektrycznych dmuchaw do liści mają na celu wyeliminowanie emisji wtórnej pyłu. Zakaz dotyczy zarówno terenów podlegających miastu, jak również będących własnością spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz prywatnych podmiotów, w tym osób fizycznych. Oznacza to, że zapisów uchwały muszą przestrzegać wszyscy mieszkańcy.
Zakaz obowiązuje przez cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych i notowanych stężeń w zakresie pyłu zawieszonego PM10. Nadal można używać odkurzaczy do liści.
Poznań nie jest wyjątkiem, podobne obostrzenia wprowadzono również na terenie innych miast.

FOT. PIXABAY


Tagi:
Ochrona środowiska, Poznań
 - 1