2020-10-05

Powstała solarna mapa PoznaniaGdzie w Poznaniu warto zamontować panele fotowoltaiczne? Odpowiedzi dostarczy solarna mapa Poznania. Dzięki niej każdy mieszkaniec może określić potencjał swojego budynku w zakresie produkcji energii elektrycznej ze słońca.

Grafika przedstawia budynki zaznaczone w kolorach od jasno pomarańczowego do czerwonego. Mapa solarna jest dostępna w wersji 2D oraz 3D, pozwala sprawdzić powierzchnię dachu oraz ilość energii słonecznej padającej na niego w ciągu roku. Znając te wielkości, potencjalny inwestor jest w stanie oszacować opłacalność montażu paneli fotowoltaicznych, która w ostatnich latach systematycznie wzrasta.
Jak czytamy w artykule zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania, dane wykorzystane do stworzenia mapy uzyskano przy użyciu technologii skaningu laserowego. Na tej podstawie wygenerowano obraz rastrowy, czyli siatkę pikseli, o rozdzielczości 1 metra. W algorytmie uwzględniono zmiany nasłonecznienia na dachach budynków wynikające z naturalnego ukształtowania terenu oraz sąsiadującej roślinności i zabudowań. W przeprowadzonych obliczeniach wzięto pod uwagę również rzeczywiste warunki pogodowe występujące na terenie Poznania i pozorną wędrówkę Słońca po nieboskłonie.
Po określeniu teoretycznej wielkości promieniowania słonecznego, na zebrane dane zostały nałożone ograniczenia. Wykluczyły one np. fragmenty dachu, na których z powodów technicznych bądź ekonomicznych, montaż paneli fotowoltaicznych jest nieuzasadniony. Ostatecznie każdą połać dachu przypisano do jednej z dziesięciu kategorii potencjału energetycznego.
Mapę opracowali specjaliści z Politechniki Poznańskiej i ZGiKM GEOPOZ. Nadzór merytoryczny ze strony Miasta nad jej realizacją sprawował Miejski Energetyk, odpowiedzialny za kreowanie polityki energetycznej Poznania.

za: www.poznan.pl


Tagi:
Gospodarka i biznes, Poznań
 - 1