Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-09-29

Suchy Las będzie miał Młodzieżową Radę Gminy21 października 2020 r. odbędą się wybory do pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Las. Głosowanie odbędzie się w miejscach wskazanych przez dyrektorów szkół, którzy odpowiedzialni będą również za powołanie komisji wyborczych.

Do Młodzieżowej Rady Gminy kandydować mogą osoby, które stale zamieszkują na terenie gminy Suchy Las, posiadają status ucznia, w chwili wyborów mają ukończone 13 lat i nie są zawieszeni w prawach ucznia.
Młodzieżowa rada będzie samorządową reprezentacją młodzieży gminy Suchy Las o charakterze konsultacyjnym. Rada będzie organem apolitycznym, niezwiązanym z żadną partią lub ugrupowaniem politycznym. Rada będzie liczyć 15 członków, zwanych radnymi-juniorami. Kadencja Rady potrwa 2 lata.
Do zakresu działania Rady należeć będą wszystkie sprawy dotyczące młodzieży gminy Suchy Las. Celem działania Rady będzie m.in.: upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży; zwiększanie aktywności młodych ludzi; kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji w określonych obszarach zagadnień.


Tagi:
Czerwonak
 - 1