2020-08-25

Projekty czekają na finansowanieZarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął, po konsultacjach społecznych, listę projektów stanowiących wielkopolskie propozycje do Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Lista została przekazana stronie rządowej. – Łączna wartość wszystkich projektów, które zgłosiliśmy, wynosi niemal 6,5 mld złotych – informuje marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Wśród 17 projektów znajdują się cztery złożone przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Wszystkie związane są z Poznańską Koleją Metropolitalną, mają rozszerzyć obszar jej funkcjonowania. Pierwszy zawiera wniosek o uwzględnienie w programie rozpoczęcia (etap I) budowy trzeciego toru kolejowego na odcinku Poznań Główny – Poznań Wschód, inwestycji niezwykle istotnej dla rozwoju i zwiększenia przepustowości Poznańskiego Węzła Kolejowego. Realizacja tej inwestycji pozwoli na uruchomienie większej ilości pociągów metropolitalnych w trakcie co najmniej 20 minutowym w szczytowych godzinach przemieszczania się mieszkańców metropolii Poznań, a także poprawi przepustowość magistrali kolejowej E-20 w relacji Wschód – Zachód (Warszawa – Berlin) na odcinku poznańskim. Budowa dwóch nowych linii kolejowych nr 554 i 555 na odcinku Poznań Wschód – Poznań Główny wraz z przebudową infrastruktury na istniejących liniach kolejowych ma kosztować ok. 921 mln zł.
Kolejne wnioski dotyczyły inwestycji niezbędnych do przywrócenia pasażerskiego ruchu kolejowego na nieczynnych liniach kolejowych: Czempiń – Śrem (koszt ok. 200 mln zł), Szamotuły – Międzychód (koszt ok. 350 mln zł), Rogoźno – Czarnków (koszt ok. 400 mln zł). Rewitalizacja wskazanych linii kolejowych pozwoli na rozbudowę systemu PKM i zwiększenie jego zasięgu o miejscowości, w których nie funkcjonuje transport kolejowy. Miejscowości takie jak Śrem, Czarnków i Międzychód przez wzgląd na brak dostępu do sieci kolejowej oraz pogarszający się stan połączeń autobusowych w najbliższym czasie mogą zostać narażone na wykluczenie komunikacyjne.
Reformy i inwestycje zawarte w Krajowym Planie Odbudowy mają służyć przywróceniu potencjału wzrostu polskiej gospodarce, osłabionej w następstwie kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19, tak, aby w dłuższej perspektywie wróciła na ścieżkę zrównoważonego i stabilnego wzrostu.
Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, projekty powinny odpowiadać wymogom stawianym w projektach rozporządzeń unijnych, być gotowe do szybkiego uruchomienia oraz wykonalne. Ważne jest, by zidentyfikowane projekty w jak największym stopniu przyczyniały się do wzmocnienia gospodarki, miały charakter strategiczny dla regionu, a ich efekty były trwałe.
Ocena projektów będzie realizowana jesienią bieżącego roku przez Międzyresortowy Zespół ds. Funduszy Unii Europejskiej działający przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.


Na fotografii: stacja kolejowa w Czarnkowie
FOT. WIKIPEDIA

Tagi:
Infrastruktura transportowa, Poznańska Kolej Metropolitalna, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1