Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-07-09

Nowy parking jeszcze pustyPrzy ul. św. Michała, w rejonie ulic: św. Michała, Warszawskiej i Świętojańskiej, zakończyły się zasadnicze prace budowlane przed oddaniem do użytku parkingu typu Park&Ride (Parkuj i Jedź).

Mimo, że inwestycja wygląda na zakończoną, obiektu nie można oddać do użytku, ponieważ formalnie jest to cały czas plac budowy. Obiekt nie został podłączony do sieci elektroenergetycznej.
– Kiedy tylko spółka ENEA Operator wykona przyłącze elektryczne, na terenie parkingu będzie można uruchomić oświetlenie, a także przystąpić do testów urządzeń, lokalnego systemu parkingowego i jego komunikacji z Nadrzędnym Systemem Integracji ZTM-u – informuje Maja Chłopocka-Nowak, kierownik ds. komunikacji i koordynacji inwestycji w spółce Poznańskie Inwestycje Miejskie. Po zakończeniu testów dokonany zostanie odbiór prac, i po tym z obiektu będą mogli korzystać mieszkańcy. Zgodnie z planem, parking powinien być oddany do użytku najpóźniej do końca października tego roku.
Parking będzie dysponował 100 miejscami postojowymi, w tym 4 dla osób z niepełnosprawnościami, i infrastrukturą nie tylko dla właścicieli samochodów osobowych, ale też pieszych i rowerzystów.
Już zostały wykonane nowe nawierzchnie przeznaczone dla ruchu samochodów osobowych oraz pieszych, elementy małej architektury, przebudowano istniejącą kanalizację deszczową, ustawiono nowe oświetlenie, są nowe zjazdy z ul. Św. Michała i Świętojańskiej. Od strony ulicy Św. Michała parking zostanie skomunikowany również z ruchem pieszych i rowerzystów.
Prowadząca do ogrodzonego parkingu ścieżka rowerowa będzie uzupełnieniem projektowanego traktu dla jednośladów biegnącego wzdłuż ul. Warszawskiej. W ramach inwestycji zamontowane zostaną stojaki rowerowe dla 30 rowerów, wiata już stoi. Powstanie również infrastruktura informacyjna i teletechniczna – m.in. tablice informacyjne oraz biletomat. Ponadto parking zostanie wyposażony w automatyczną toaletę.
Obiekt przy ul. Św. Michała wpisuje się w politykę Miasta, zgodnie z którą mieszkańcy zachęcani są do rezygnacji z samochodów na rzecz rowerów i komunikacji publicznej.
Inwestycja jest finansowana ze środków miasta oraz dofinansowana z budżetu UE, jest realizowana w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.
Nadzór nad przebiegiem realizacji inwestycji sprawuje spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o..


FOT. DAWID DROBNIĆ, STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9