2020-07-06

Program likwidacji azbestuPowiat poznański przez cały czas prowadzi program likwidacji azbestu. Mimo, że początki programu sięgają 2006 roku, na wielu dachach w powiecie można jeszcze azbest zobaczyć.

Czym jest azbest? To ogólna nazwa handlowa obejmująca włókniste minerały z grupy serpentynów i amfiboli. Dzięki swym właściwościom jest praktycznie surowcem niezniszczalnym. Bardzo duża elastyczność włókien, wysoka wytrzymałość mechaniczna, małe przewodnictwo cieplne, odporność na wysokie temperatury oraz działanie czynników chemicznych spowodowały, iż azbest często stosowano w przemyśle maszynowym, energetyce, komunikacji, a przede wszystkim do wytwarzania materiałów budowlanych.
Azbest ma też jednak działanie rakotwórcze. – Powstaje ono w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Na wielkość zagrożenia wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas kontaktu – mówi Agata Sibila z Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Poznaniu. W związku wykryciem czynników chorobotwórczych azbestu pod koniec ubiegłego wieku wycofano go z gospodarki. Nadal jednak jest on obecny w naszym otoczeniu i środowisku.
– Od 2006 roku realizowany jest „Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu poznańskiego”. W wyniku tych działań wspólnie z gminami zlikwidowano ponad 11 307 Mg wyrobów zawierających azbest za kwotę ponad 6 mln złotych – wylicza Jan Grabkowski. Na tym jednak nie koniec. Od 2 marca, w urzędach gmin powiatu poznańskiego właściwego dla położenia danej nieruchomości, można składać wnioski o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest.
– Zakres prac, który jest wykonywany w trakcie realizacji programu, obejmuje demontaż wyrobów zawierających azbest, pakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. To samo dotyczy już wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest – zapewnia Agata Sibila. Wszelkie koszty związane z ww. pracami w stu procentach pokrywane są ze środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżetów gmin, a także ze środków powiatu poznańskiego.

Więcej informacji na temat programu, jak i wszystkie wymagane dokumenty można znaleźć TUTAJ.


Tagi:
Estetyka przestrzeni, Ochrona środowiska, Powiat poznański
 - 1