2020-06-29

Karta dla komornickich seniorówRadni gminy Komorniki przyjęli program Komornicka Karta Seniora. W ramach programu seniorzy będą mogli korzystać z systemu zniżek, ulg i rabatów oferowanych przez instytucje publiczne z terenu miny (GOK, GOSiR, Biblioteka) na organizowane przez siebie wydarzenia (zniżki od 20 do 50 proc.).

Główne cele programu to:
- poszerzenie dostępu seniorów do dóbr kultury, sportu i rozrywki
- kształtowanie pozytywnego wizerunku seniora
- podniesienie aktywności i sprawności seniorów
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów
- podniesienie społecznej odpowiedzialności biznesu.
Zniżek, oprócz instytucji gminnych udzielać będą też podmioty prywatne, które przystąpią do programu w roli partnera.
Program jest skierowany do osób, które ukończyły 60. rok życia i stale zamieszkują na obszarze gminy Komorniki oraz rozliczają tam swoje podatki.
Karta wydawana będzie na wniosek, bezterminowo i bezpłatnie. Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Komorniki. Będzie można je także składać w wersji elektronicznej.
Karta jest kartą imienną, z indywidualnym numerem. Karta będzie ważna jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość jej użytkownika.


Tagi:
Komorniki, Seniorzy
 - 1