Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-06-23

W Szamotułach będą nagrody dla uczniówBurmistrz Szamotuł Włodzimierz Kaczmarek zdecydował, że mimo panującej pandemii i wątpliwości dotyczących kryteriów przyznawania uczniowie szamotulskich szkół otrzymają stypendia i nagrody za rok szkolny 2019/2020.

Ostatnie obrady Komisji Oświaty i Kultury Rady Miasta i Gminy Szamotuły zdominowała dyskusja dotycząca przyznawania w tym roku szkolnym nagród i stypendiów dla uczniów szamotulskich szkól podstawowych. Tzw. stypendium „burmistrzowskie” przyznawane jest za odpowiednią średnią ocen, wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej. W roku szkolnym 2019/2020 samorząd przeznaczył na stypendia 120 000 złotych. W związku z pandemią COVID-19 szef Centrum Usług Wspólnych w Szamotułach zwrócił się do burmistrza z prośbą o rozważenie możliwości przełożenia przyznawania stypendiów i nagród za ten rok szkolny. Wątpliwości budziły (w ocenie członków komisji stypendialnej) kryteria przyznawania stypendiów – większość imprez artystycznych, sportowych i naukowych w tym semestrze się nie odbyła, a średnia ocen w przypadku kształcenia zdalnego nie może być miarodajnym kryterium. Ostatecznie jednak samorządowcy doszli do wniosku, że i w tym roku stypendia zostaną przyznane.


Tagi:
Edukacja, Szamotuły
 - 1