Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-06-22

Niebawem rozpocznie się remont Ronda RatajePod koniec lipca ma się rozpocząć remont Ronda Rataje w Poznaniu. Czy planowany termin zostanie zachowany będzie zależeć od daty uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Obecnie, dobiega końca remont nawierzchni dworca autobusowego Rataje. Inwestycja była prowadzona w ramach przebudowy ronda Rataje. Po rozbiórce starej powstała nowa konstrukcja nawierzchni. Nową warstwę wierzchnią ma już większość peronów i miejsca zatrzymań pojazdów. Te ostatnie wykonano z betonu. Trwa układanie nawierzchni bitumicznej na pozostałych częściach dworca. Perony do końca czerwca zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Jeszcze tego lata planowane jest rozpoczęcie przebudowy samego ronda Rataje. Termin rozpoczęcia prac uzależniony jest od daty uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Według planów ma to nastąpić pod koniec lipca. Prace na rondzie będą prowadzone etapami. Całkowicie mają się zakończyć w 2022 roku.
Po przebudowie na rondzie Rataje poprawi się komfort pasażerów komunikacji miejskiej, zyskają także kierowcy, rowerzyści i piesi. Wzdłuż ulic Bolesława Krzywoustego (do końca mostu Królowej Jadwigi), Jana Pawła II (do skrzyżowania z ul. Kórnicką) oraz na Zamenhofa (do skrzyżowania z ul. Piłsudskiego), powstanie wydzielone, ciche torowisko. Co ważne, będą mogły po nim jeździć także autobusy. Wydłużeniu ulegną istniejące przystanki i zostaną dostosowane do obsługi zarówno tramwajów, jak i autobusów. Wspólne torowisko i przystanki ułatwią pasażerom przesiadki między tymi środkami transportu. Na samym rondzie Rataje zmieniona zostanie konstrukcja jezdni, pojawią się też dodatkowe pasy ruchu. W okolicy ronda powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i mała architektura. Planowana jest też przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, monitoringu, kanalizacji teletechnicznej oraz sygnalizacji świetlnej.
Remont Ronda Rataje będzie kosztować ponad 151,8 mln zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w wysokości 106,6 mln zł z funduszy unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania ze środków WRPO na lata 2014-2020.

FOT. WIZUALIZACJE Z ARCHIWUM POZNAŃSKICH INWESTYCJI MIEJSKICH


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Poznań, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4