2020-06-15

Poznańska Kolej Metropolitalna dla mieszkańców PoznaniaUruchomienie obwodnicy towarowej Poznania dla ruchu pasażerskiego będzie kolejnym krokiem w rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Poznań od kilku lat współpracuje z PKP PLK w związku uruchomieniem na kolejowej obwodnicy towarowej ruchu pasażerskiego. W planach jest powstanie w pierwszej kolejności ośmiu nowych przystanków na obwodnicy. Miastu zależy też na powstaniu kolejnych siedmiu nowych przystanków kolejowych, które będą elementem komunikacji publicznej na terenie Poznania.
Rozmowy z PKP PLK zostały zapoczątkowane już w roku 2012 przy udziale m.in. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a także Stowarzyszenia Metropolia Poznań. Uruchomienie obwodnicy towarowej dla ruchu pasażerskiego to kolejny krok w rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Na początku 2020 roku PKP Polskie Linie Kolejowe złożyły do programu Komisji Europejskiej Łącząc Europę wniosek o dofinansowanie modernizacji tej trasy i wybudowanie 7 przystanków osobowych na terenie Miasta Poznania (i jednego poza terenem Poznania).
Ogłoszony ostatnio program budowy 200 przystanków objął trzy z siedmiu w Poznaniu, a ośmiu na całej obwodnicy towarowej. O sfinansowanie ich budowy (podobnie jak pozostałych pięciu) PKP PLK zwróciły się do Komisji Europejskiej. Zgodnie z ustaleniami na linii Miasto Poznań – PKP PLK, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu nazwy przystanków już skonsultował z mieszkańcami. Ustalenia zostały przekazane do zatwierdzenia przez PKP PLK.
W efekcie konsultacji z Radami Osiedli, na terenie których mają powstać nowe przystanki, zdecydowano się na następujące nazwy:
Poznań Franowo – projektowany przystanek Poznań Franowo zlokalizowany będzie po północnej stronie obecnej stacji Poznań Franowo, w bezpośrednim sąsiedztwie pętli Franowo,
Poznań Kobylepole – przystanek planowany jest w rejonie ulicy Kobylepole, w niedalekiej odległości od gminy Swarzędz i w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla domów jednorodzinnych oraz ogrodów działkowych,
Poznań Zieliniec – przystanek projektowany jest w obrębie osiedla Zieliniec, na którym przeważa zabudowa jednorodzinna, w odległości ok. 1 km od zakładu produkcyjnego Volkswagen Poznań Sp. z o.o.,
Poznań Karolin (nazwa robocza: Koziegłowy) – przystanek projektowany na granicy z gminą Czerwonak w pobliżu dużego osiedla o zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej,
Poznań Naramowice – przystanek planowany w okolicach ul. Naramowickiej, w niedalekiej odległości od osiedli o zabudowie jednorodzinnej, a także dużych osiedli wielorodzinnych domów mieszkalnych; w przyszłości, po wybudowaniu trasy tramwajowej na Umultowo (przedłużenie na północ realizowanej obecnie trasy na Naramowice), stanowić będzie węzeł przesiadkowy z pociągu na tramwaj,
Poznań Piątkowo (nazwa robocza: Poznań Uniwersytet) - przystanek projektowany jest pomiędzy obecnym węzłem przesiadkowym Os. Sobieskiego a Kampusem UAM,
Poznań Suchy Las – przystanek projektowany jest na granicy z gminą Suchy Las, w bezpośrednim sąsiedztwie domów o zabudowie jednorodzinnej.
Sama obwodnica towarowa stanowiłaby bardzo dobrą alternatywę dla dostępnych już środków komunikacji publicznej. Uruchomienie pociągów pasażerskich będzie stanowiło jednak duże wyzwanie ze względu na dużą liczbę przejazdów drogowo-kolejowych na terenie Poznania, a większy ruch na torach spowoduje częstsze ich zamykanie. Idealnym rozwiązaniem byłoby zbudowanie przejazdów dwupoziomowych. Wyzwanie dla PKP PLK stanowić będzie zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów po i tak mocno obciążonych torach Poznańskiego Węzła Kolejowego i wjazd na Dworzec Poznań Główny.
– Planujemy by w perspektywie kilku lat aglomeracyjny system transportu zbiorowego był jeszcze bardziej zintegrowany, a komunikacja zbiorowa wygrywała z samochodowym transportem indywidualnym. Budowa małych i dużych multimodalnych węzłów przesiadkowych ma na celu szybsze, sprawniejsze i bardziej ekologiczne propozycje poruszania się dla mieszkańców – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. – Poza przystankami na obwodnicy towarowej Miasto będzie zabiegać o powstanie nowych przystanków na terenie Poznania, by ułatwić mieszkańcom poruszanie się, a pasażerom z aglomeracji usprawnić przesiadki.
Planowane nowe przystanki kolejowe:
Poznań Jeżyce – w rejonie wiaduktu nad ulicą Niestachowską,
Poznań Druskienicka – w rejonie ulic Druskienickiej i Szczawnickiej (projekt przystanku i całego węzła w trakcie opracowania przez ZTM),
Poznań Grudzieniec – zarówno na linii nr 351 (Poznań – Szczecin) w rejonie ulicy Poznańskiej, przy przecięciu linii tramwajowej PST, jak również na linii nr 3 (Poznań – Warszawa), w rejonie ulic Pułaskiego/Nowowiejskiego,
Poznań Hetmańska – w rejonie wiaduktu nad ulicą Hetmańską,
Poznań Zawady – na wiadukcie nad ulicą Hlonda,
Poznań Smochowice – w rejonie ulicy Polanowskiej,
Poznań Wola – likwidacja przystanku w obecnym miejscu i przeniesienie go w rejon ulicy Skalskiego/Dąbrowskiego w celu integracji z komunikacją autobusową przebiegającą wzdłuż ulicy Dąbrowskiego oraz obsługi bardziej zurbanizowanego obszaru miasta,
Poznań Świerczewo – w rejonie ulicy Korfantego.
Realizacja tych przystanków będzie kolejnym tematem do rozmów z PKP PLK.

Za: www.transport-publiczny.pl

Na fotografii: fragment obwodnicy na granicy Poznania i gminy Czerwonak.

 - 1
 - 2