Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-05-25

Gmina Buk dołączyła do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów WielkopolskiPodczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 14 maja 2020 roku, radni podjęli uchwałę o przystąpieniu gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Stowarzyszenie jest jedną z największych regionalnych organizacji skupiających jednostki samorządu terytorialnego RP. Działa od 1991 roku i obecnie skupia ponad 100 gmin i 13 powiatów z terenu Wielkopolski. Spośród gmin stowarzyszonych 19 położonych jest na terenie metropolii Poznań, członkiem SGiPW jest też miasto Poznań.
Do podstawowych zadań stowarzyszenia należą m.in:
- reprezentowanie interesów wielkopolskich gmin i powiatów na forum krajowym i europejskim,
- inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć w dziedzinach społeczno–gospodarczych,
- prowadzenie działalności informacyjnej i szkoleniowej dla zrzeszonych gmin i powiatów.


Tagi:
Buk
 - 1