Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-05-12

Obwodnica Głuchowa i droga w Dachowie z dofinansowaniemKolejne dwa projekty powiatu poznańskiego otrzymały dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dzięki temu jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa obwodnicy Głuchowa i przebudowa ostatniego odcinka drogi Gądki – Szczodrzykowo. Obie inwestycje pochłoną niemal 20 mln zł.

Budowa obwodnicy Głuchowa otrzymała dofinansowanie w wysokości 5.171.031,26 zł (1.699.920,26 zł w 2020 i 3.471.111,00 zł w 2021 roku), pozostała część pokryta zostanie z budżetów powiatu poznańskiego i gminy Komorniki. Natomiast dofinansowanie w wysokości 4.416.193,64 zł przyznano kolejnemu etapowi przebudowy drogi Gądki – Szczodrzykowo.
Obwodnica Głuchowa jest niezbędna, zwłaszcza po otwarciu węzła Konarzewo na trasie S5. Nowa droga pozwoli odciążyć tę miejscowość i wyeliminować ruch pojazdów ciężarowych z nieprzystosowanych do tego nawierzchni. Dopełni też obwodnicę Chomęcic, tworząc z nią całość.
Zakres prac obejmie budowę jezdni o szerokości 7 m, a na początku i końcu tego odcinka – budowę rond. Powstaną też chodniki, ścieżki rowerowe, oświetlenie na przejściach dla pieszych, azyl bezpieczeństwa, ekran akustyczny typu „zielona ściana”. To odcinek o długości 1,4 km – od końca obwodnicy Chomęcic, przez ulicę Ogrodową, aż do skrzyżowania z ulicą Komornicką w Głuchowie (na wysokości siedziby DHL). Obwodnica ma być gotowa w październiku 2021 roku.


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Komorniki, Kórnik
 - 1