2020-04-27

W maju ruszy budowa trasy tramwajowej na NaramowiceJak informują przedstawiciele spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie już wkrótce rozpoczną się zasadnicze prace związane z budową nowych odcinków trasy tramwajowej na Naramowice wraz z ul. Nową Naramowicką oraz bezkolizyjnym węzłem Naramowicka/Lechicka.

– Aktualnie finalizujemy procedurę uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów, czekamy na decyzję organu wydającego zezwolenie. Liczymy, że dostaniemy ją w ostatnim tygodniu kwietnia, a wtedy, po przekazaniu terenu budowy, będziemy mogli w pierwszej połowie maja rozpocząć zasadnicze prace budowlane. Ta dobra wiadomość oznacza jednak utrudnienia komunikacyjne, bo wraz z rozpoczęciem robót częściowo zamknięta zostanie ul. Naramowicka między ul. Słowiańską a Lechicką. Całkowite wyłączenie z ruchu poszczególnych odcinków drogi pozwoli skrócić czas trwania robót, które wstępnie w ramach tego etapu nie powinny trwać dłużej niż rok. Mamy deklarację wykonawcy i wspólnie będziemy dążyć do tego by prace te wykonać możliwie szybko oraz, co niezwykle ważne, by zwieńczeniem tego procesu było uruchomienie tramwaju wahadłowego na nowym odcinku torowiska, pod warunkiem, że obecna sytuacja związana z epidemią nie ulegnie pogorszeniu. To z pewnością polepszy sytuację pasażerów i zrekompensuje wcześniejsze utrudnienia – mówi Justyna Litka, prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie.
– Mimo obecnej sytuacji inwestycje w Poznaniu przebiegają bez problemów, a w niektórych przypadkach nawet szybciej niż zakłada harmonogram. Budowa trasy tramwajowej na Naramowice i całego układu drogowego przy niej, to kluczowa i największa obecnie inwestycja w naszym mieście. Zakładam, że tak jak inne przedsięwzięcia nadzorowane przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, tak i ta przebiegnie sprawnie – mówi Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania. – Mieszkańcy będą musieli przygotować się na czasowe utrudnienia i tymczasową organizację ruchu podczas prowadzonych prac. Jednak gdy inwestycja się zakończy, zyskają dogodny dojazd do centrum tramwajem, który będzie bardzo dogodną alternatywą dla samochodu.
Ruch zostanie wstrzymany na dwóch odcinkach ul. Naramowickiej: od ul. Słowiańskiej do zjazdu przy ul. Naramowickiej 31 (przed przystankiem autobusowym) oraz od ul. Serbskiej do ul. Lechickiej (nie dotyczy dojazdów do posesji). Przejezdne w obu kierunkach pozostaną ulice przecinające ul. Naramowicką, czyli ul. Serbska oraz ul. Włodarska/Ziarnista. Skrzyżowanie ulic Lechickiej i Naramowickiej nie zostanie całkowicie zamknięte, ale zmieni się organizacja ruchu. W ramach prac przygotowawczych od 17 kwietnia powstają tam specjalne łącznice, które umożliwią wyłączenie z ruchu centralnej części skrzyżowania. Jedna łącznica budowana jest w północno-zachodniej części, przy stacji paliw Lotos. Druga natomiast w ciągu ul. Lechickiej, w relacji wschód-zachód. Ponadto jezdnia ul. Lechickiej zostanie poszerzona pomiędzy ul. Murawa, a wjazdem na stację paliw. Dzięki tym pracom wydzielona zostanie infrastruktura pod obsługę autobusów komunikacji miejskiej w czasie zasadniczych robót budowlanych.
Znacząco uprzywilejowana w trakcie realizacji inwestycji zostanie komunikacja miejska. Buspasy wytyczone zostaną nie tylko na trasach bezpośrednich objazdów, ale także na ulicach oddalonych od inwestycji. Ich zadaniem będzie usprawnienie przejazdu linii służących jako alternatywny dojazd np. do centrum Poznania.
Przed podróżą warto sprawdzić aktualny rozkład jazdy, ponieważ trasy kilku linii autobusowych zostaną zmienione. Autobusy dotychczas kursujące ulicą Naramowicką zostaną przekierowane na ciąg ulic Słowiańska-Murawa-Lechicka. Przejazd usprawni sieć buspasów, które wytyczone zostaną przed zasadniczą zmianą organizacji ruchu. Pojawią się one na ulicach: Szelągowskiej, Murawa, Słowiańskiej, Garbary, Stoińskiego, Wiechowicza, Serbskiej i ks. Mieszka I. Dodatkowo tymczasowa infrastruktura ułatwi przejazd autobusów w rejonie skrzyżowania ul. Lechickiej i Naramowickiej. Buspasy na ulicach, które nie znajdują się bezpośrednio na trasie objazdu, jak np. na ul. Stoińskiego i Wiechowicza, są także ważną częścią układu komunikacyjnego przewidzianego na czas budowy, bo ułatwią pasażerom przemieszczenie się alternatywnymi trasami. Zarząd Transportu Miejskiego planuje również zwiększenie częstotliwości linii autobusowych, którymi można dojechać do trasy PST i tam przesiąść się w tramwaj.
W czasie prowadzenia inwestycji, kierowcy samochodów powinni omijać rejon ul. Naramowickiej. Wytyczone objazdy uwzględniają również konieczność uprzywilejowania publicznego transportu zbiorowego, a zatem należy zwracać uwagę na oznakowanie. Proponowane objazdy na wschód od ul. Naramowickiej to ulice: Wilczak, Serbska oraz Lechicka, natomiast na zachód: Łużycka, Stoińskiego, Umultowska, Połabska, al. Solidarności, Murawa oraz Słowiańska. Szczególną uwagę należy zwrócić na zamknięty dla samochodów skręt w lewo z ul. Lechickiej w ul. Naramowicką oraz skręt w lewo z ul. Lechickiej w ul. Murawa. Łącznica przy stacji benzynowej przy skrzyżowaniu Lechicka/Naramowicka dla ruchu samochodowego dostępna będzie tylko z Naramowic w kierunku centrum (będzie można skręcić w ul. Lechicką w obu kierunkach). Ponadto na ul. Lechickiej, na odcinku między ul. Serbską a rondem Obornickim, obowiązywał będzie zakaz poruszania się pojazdów o masie powyżej 16 ton.
Nowa trasa tramwajowa zostanie wyprowadzona z przebudowanej już pętli Wilczak, a zakończy się przy ul. Błażeja na Naramowicach. Przez skrzyżowanie ul. Lechickiej i Naramowickiej tramwaj pojedzie bezkolizyjnie, wiaduktem nad ul. Lechicką. Zakończenie wszelkich prac budowlanych planowane jest na początek 2022 roku.
Inwestycja jest współfinansowana z dwóch projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: „Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu” oraz „Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu”.

Bieżące informacje dotyczące realizacji inwestycji są zamieszczane na stronie internetowej: https://tramwajnanaramowice.pl/FOT. PIM

Tagi:
Infrastruktura transportowa, Poznań, Transport indywidualny i zbiorowy
 - 1