Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2020-01-14

Zmiana ogrzewania – dotacje Powiatu PoznańskiegoNabór wniosków o udzielenie w 2020 roku dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Poznańskiego na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich rozwiązaniami proekologicznymi
będzie trwał od 3 do 24 lutego br.


Powiat Poznański, podobnie jak w latach poprzednich, także w 2020 r. będzie dofinansować likwidację użytkowanych na terenie powiatu pieców opalanych węglem i innym paliwem stałym oraz zamianę tych źródeł ciepła na proekologiczne systemy ogrzewania:
- podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
- ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego paliwem gazowym,
- ogrzewanie elektryczne,
- pompa ciepła,
- ogrzewanie za pomocą nowego kotła zasilanego olejem opałowym,
- ogrzewanie za pomocą nowoczesnego zasilanego automatycznie kotła na paliwo stałe, niewyposażonego w ruszt awaryjny ani elementy umożliwiające jego zamontowanie, spełniającego wymogi ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 – w przypadku braku możliwości technicznych zmiany kotłów/pieców/palenisk węglowych na paliwo gazowe bądź podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.
Nabór wniosków będzie trwał od 3 do 24 lutego br. Dotacja udzielana będzie w formie refundacji kosztów kwalifikowanych poniesionych po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji i dotyczy zamiany na terenie powiatu poznańskiego kotła opalanego paliwem stałym na ogrzewanie proekologiczne. Wysokość dotacji może wynieść 80% zgłoszonych we wniosku kosztów kwalifikowanych (netto), jednakże nie więcej niż 7 tys. zł na lokal (w przypadku wnioskującej wspólnoty mieszkaniowej – 14 tys. zł). Szczegółowe informacje TUTAJ


Tagi:
Powiat poznański
 - 1