Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2019-06-07

Kleszczewo z dofinansowaniem na OZENa terenach gmin Kleszczewo i Krzykosy powstanie 500 instalacji OZE. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków UE.
Bogdan Kemnitz, wójt Gminy Kleszczewo i Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego podpisali w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę na dofinansowanie projektu pn. „Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy”. Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa z gminą Krzykosy. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie 500 instalacji OZE: 329 instalacji fotowoltaicznych, 121 kolektorów słonecznych i 50 gruntowych pomp ciepła.
Jest to tzw. projekt parasolowy, w którym beneficjentami projektu mogą być wyłącznie samorządy lokalne, zaś odbiorcami ostatecznymi, czyli użytkownikami instalacji są mieszkańcy.
Całkowita wartość projektu to 11 327 585,28 zł natomiast kwota dofinansowania wynosi 8 845 198,60 zł.
Dofinansowanie uzyskano w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 - poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”.


Tagi:
Ochrona środowiska
 - 1