Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-12-13

Chwała i wdzięczność PowstańcomW oparciu o wspomnienia powstańca Kiełczewskiego i na podstawie materiałów historycznych, stuosobowa grupa rekonstrukcyjna zaprezentowała w Skokach inscenizację pt.: „Skoczanie w Powstaniu Wielkopolskim”. Przedstawiono opowieść o chłopcach Powstania, o bliskiej sercu Wielkopolsce, Paderewskim i Drzymale. Wzruszeni skoczanie byli świadkami lekcji historii, o której długo będą pamiętać.

W przedstawieniu wzięli udział uczniowie miejscowej szkoły podstawowej, młodzież, harcerze, rodzice i nauczyciele. Powstańczą opowieść tworzyły ponadto skockie chóry: Emerycki Zespół Śpiewaczy „Harfa” i „Męski Chór od święta” oraz lokalne Towarzystwo Pamięci Powstania Wielkopolskiego i licznie przybyłe poczty sztandarowe. Inscenizacja w reżyserii Barbary Surdyk, przy współpracy: Elżbiety Słomy, Izabeli Białej, Katarzyny Dziel, Anny Macioszek i Andrzeja Surdyka, pokazała walkę zbrojną o polskość Wielkopolski, była wyrazem chwały i nieustającej pamięci o poległych, nauczyła jak tę pamięć kultywować obecnie.
Spektakl dostarczył mieszkańcom Skoków głębokich wzruszeń, wywołał uczucie wdzięczności dla uczestników Powstania za ofiarność w walce o odzyskanie niepodległości tej części Polski.

Organizatorem wydarzenia było Biuro Programu „Niepodległa”. Inscenizacja sfinansowana została ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Koordynatorem działania była Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Skokach. Spektakl powstał we współpracy z Wielkopolskiemu Muzeum Niepodległości.


Tagi:
Kultura
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5