Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-11-15

Budowa zintegrowanego punktu przesiadkowego w SkokachProjekt realizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność
miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania


Zakres projektu:

1. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym w Skokach oraz przebudowa drogi dojazdowej (ul. Dworcowa wraz z drogą stanowiącą jej łącznik z ul. Wągrowiecką) wraz z infrastrukturą towarzyszącą do węzła: parking, ciągi pieszo-jezdne, chodniki i inne utwardzenia, wiata rowerowa i śmietnikowa, zieleń, oświetlenie parkingu, mała architektura.
2. Działania informacyjno-promocyjne - cykl imprez rowerowych, cykl imprez pieszych, opublikowanie informacji w lokalnej prasie i na stronie internetowej, zakupienie materiałów promocyjnych.


Ciekawostki:

1. Liczba osób zamieszkująca w promieniu 3 km od węzła: 4 367.
2. Miejscowości w obszarze oddziaływania projektu: Skoki, Rościnno, Rakojady.
3. W ramach działań informacyjnych i promocyjnych promujących zmianę zachowań komunikacyjnych i przesiadkę na transport niskoemisyjny zaplanowano m.in.: Rodzinny Rajd Rowerowy, Rowerowy Dzień bez Samochodu, zawody w kolarstwie górskim MTB, Pieszy Rajd Pociąg Start (nordic walking), konkursy dla uczniów promujące idee korzystania z transportu publicznego.
4. W projekcie uwzględniono zasady uniwersalnego projektowania i zastosowano rozwiązania zwiększające dostępność, w tym: na parkingu P&R zaplanowano miejsca dla osób niepełnosprawnych, oznaczone przejścia, odpowiednia nawierzchnia.
Zobacz także:
http://www.zit.metropoliapoznan.pl/poznaj-projekty/lista-beneficjentow-zit/budowa-zintegrowanego-punktu-przesiadkowego-w-skokach ›


Tagi:
Infrastruktura transportowa, Skoki, Sport i rekreacja, ZIT
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6