Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2017-04-07

Obrady Metropolitalnej Komisji Planistycznej – środa, 5 kwietnia 2017 r.Dnia 5 kwietnia br. zebrała się Metropolitalna Komisja Planistyczna w składzie Łukasz Mikuła (Przewodniczący), Joanna Grocholewska, Michalina Szeliga oraz Radosław Bul.

Tematem obrad było sformułowanie uwag do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubonia. Uwagi do Studium Lubonia.

Już 12 kwietnia Komisja obradować będzie nad opinią do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk.

Tagi:
Działalność, Luboń, Metropolitalna Komisja Planistyczna, Planowanie przestrzenne, Poznań, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 - 1