Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-05-28

Zmiany do SZOOP WRPO 2014+ (Uszczegółowienie - wersja 2.4 z dnia 23 maja 2018r.)W dniu 23 maja 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych WRPO 2014+.


Tabela przyjętych zmian w stosunku do wersji 2.3 oraz aktualna wersja dokumentu (2.4) wraz z załącznikami dostępna jest na podstronie
Dokumenty programowe WRPO 2014+.

Tagi:
Ogłoszenia, Poznań, Zarząd Województwa Wielkopolskiego