Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2016-10-26

Jedna przestrzeń Metropolii"Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań" to dokument opracowany na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Poznań przez Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu, pod kierunkiem prof. Tomasza Kaczmarka.

Opracowanie powstało jako element realizowanego przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań projektu "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane". Warto podkreślić, że jest to pierwsze tego typu opracowanie w Polsce. Pracowali nad nim specjaliści z różnych dziedzin, m.in. urbaniści, eksperci od transportu i terenów zielonych.
Celem opracowania jest próba uporządkowania przestrzeni na terenie Metropolii. Dokument nie będzie wiążący dla gmin, jednak zawiera sugestie dotyczące przeznaczenia terenów. Pozwoli unikać sytuacji, kiedy prywatny właściciel wydziela i sprzedaje działki budowlane na terenie, który nie jest przygotowany pod mieszkalnictwo ze względu na brak infrastruktury.
Jak podkreślano w trakcie dwóch debat składających się na Metropolitalne Forum planowania przestrzennego, które odbyło się 25 października 2016 r. w Poznaniu, dokument jest bardzo potrzebny w celu uporządkowania kwestii związanych z planowaniem przestrzennym na terenie metropolii. W Europie Zachodniej takie opracowania są standardem, posiada je między innymi zaprzyjaźniony z Poznaniem Hanower. 

W ramach dalszej współpracy gmin Metropolii Poznań planowane są dwa razy do roku spotkania Metropolitalnego Forum Planistycznego oraz powołanie Metropolitalnej Komisji Planistycznej, która będzie opiniować każde nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W planie jest także utworzenie wspólnego geoportalu i standaryzacja opracowywanych planów miejscowych.

Zobacz także:
Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań ›


Tagi:
forum, Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 - 1