Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2017-08-04

Pieniądze na obiekty kulturyProjekty o wartości  prawie 32 mln zł związane z zachowaniem, ochroną, promocją oraz rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Poznania otrzymały dofinansowania z WRPO 2014-2020.

Uroczystość podpisania umów odbyła się w piątek, 4 sierpnia 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego. Umowy z beneficjentami wsparcia podpisał Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

- Myślę, że w ten sposób sfera ochrony dziedzictwa i też funkcjonowania wydarzeń kulturalnych na obszarze metropolii Poznań zostanie zdecydowanie wzbogacona - powiedział Marszałek.

Dofinansowanie otrzymały projekty złożone przez: Powiat Poznański, Miasto Poznań, Muzeum Śremskie w Śremie oraz Miasto i Gminę Buk. Wysokość dofinansowania dla wszystkich czterech projektów wyniesie ponad 26,5 mln zł. Każdy z przedstawicieli beneficjentów, a także Marszałek mocno podkreślali dużą rolę Stowarzyszenia Metropolia Poznań w przyznaniu projektom dofinansowania.

- To, że nasze projekty otrzymały dofinansowanie ze środków europejskich jest efektem funkcjonowania Stowarzyszenia Metropolia Poznań, które jest Instytucją Pośredniczącą WRPO 2014-2020 w części dotyczącej ZIT dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania - mówił Jan Grabkowski, Starosta Poznański, zarazem Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.  
Projekty, na których dofinansowanie podpisano umowy 4 sierpnia 2017 roku:
Wnioskodawca: Miasto i Gmina Buk; nazwa projektu: "Adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Buku na cele kulturalne"; kwota całkowita realizacji projektu: 2 941 011,30 zł; wysokość dofinansowania: 2 499 859,60 zł
Wnioskodawca: Miasto Poznań; nazwa projektu: "Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu"; kwota całkowita realizacji projektu: 10 473 241,05 zł; wysokość dofinansowania: 8 539 985,55 zł
Wnioskodawca: Muzeum Śremskie w Śremie; nazwa projektu: "Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej"; kwota całkowita realizacji projektu: 7 885 671,66 zł; wysokość dofinansowania: 6 683 587,89 zł
Wnioskodawca: Powiat Poznański; nazwa projektu: "Rewaloryzacja wnętrz dawnego kompleksu cysterskiego w Owińskach"; kwota całkowita realizacji projektu: 10 401 368,96 zł; wysokość dofinansowania: 8 841 163,61 zł.

Tagi:
Buk, dofinansowanie, Działalność, kultura, Kultura, Powiat poznański, Poznań, rewitalizacja, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1