Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2016-05-18

Czasowe ograniczenie dostaw odpadów do nowej spalarniTrwa rozruch spalarni przy ul. Gdyńskiej w Poznaniu. Z przyczyn technicznych w drugiej połowie maja ilość trafiających tam śmieci będzie limitowana do 350 ton na dobę.

Od 31 marca bieżącego roku odpady z terenu Związku Międzygminnego GOAP trafiają do zagospodarowania w budowanej obecnie przy ul. Gdyńskiej w Poznaniu instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (ITPOK), w celu przeprowadzenia tzw. gorących rozruchów tej instalacji. W trakcie tych rozruchów prowadzone są w szczególności testy części ciśnieniowej wyposażenia technologicznego. Prace wynikające z tego działania powodują nierównomierność pracy instalacji, co jest działaniem normalnym i nie odbiega od standardowych procedur uruchomieniowych tego typu urządzeń. Dodatkowo od pierwszych dni maja bieżącego roku dzienne dostawy odpadów z terenu ZM GOAP przekraczają zakładane ilości, wynikające z uzgodnionego pomiędzy Miastem, Partnerem Prywatnym i ZM GOAP "Harmonogramu dostaw odpadów do ITPOK Poznań w okresie rozruchu". Wobec tego - mając na względzie ciągłość odbioru odpadów i ich prawidłowe zagospodarowanie - Miasto Poznań, we współpracy z Partnerem Prywatnym, zdecydowało, by w dniach od 18 do 28 maja br. ograniczyć dostawy odpadów do ITPOK do ilości 350 ton na dobę oraz przekierować pozostałą część odpadów z ZM GOAP do pozostałych instalacji funkcjonujących w Poznaniu.
- Pragniemy podkreślić, że z tego powodu cena za zagospodarowanie odpadów nie wzrośnie ani dla Miasta, ani dla ZM GOAP - zapewnia Arkadiusz Stasica, zastępca Prezydenta Miasta Poznania.

Tagi:
odpady, Poznań
 - 1