2018-01-18

ZIT - na ukończeniuW trakcie spotkania Rady Metropolii, które odbyło się 17 stycznia br. w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania dyr. Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań - Piotr Wiśniewski przedstawił stan realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Miejskim obszarze Funkcjonalnym (MOF) Poznania.

Z informacji wynika, że dystrybucja środków w ramach ZIT przebiega zgodnie z planem. Do końca 2017 roku podpisane zostały 72 umowy z beneficjentami na kwotę dofinansowania prawie 540 mln zł. Zgodnie z planem Ministerstwa Rozwoju, Stowarzyszenie było zobowiązane do zakontraktowania do grudnia 2017 minimum 56 proc. przyznanych środków. Wymóg ten udało się więc przekroczyć, ponieważ zakontraktowane środki stanowią 66,6 proc. z 806 mln zł, które składają się na cały budżet ZIT dla MOF Poznania. Dyrektor poinformował też o planach na 2018 rok. W tym roku pozostała część środków ZIT będzie rozdysponowana prawie w całości.

Duże zainteresowanie wśród uczestników posiedzenia wzbudziła prezentacja sytuacji społeczno-gospodarczej Metropolii Poznań na przestrzeni ostatnich 10 lat, którą, w oparciu o dane statystyczne przedstawił Jacek Kowalewski, dyrektor Głównego Urzędu Statystycznego - oddział w Poznaniu. Z przedstawionych przez dyrektora danych wynika m.in., że w ciągu ostatniego dziesięciolecia największy przyrost ludności z gmin metropolii zanotowały Komorniki, w następnej kolejności były gminy Dopiewo, Swarzędz i Kórnik. W Poznaniu w tym czasie ubyło około 20 tys. mieszkańców. Społeczeństwo metropolii nie jest młode, na 122 osoby w wieku emerytalnym przypada tylko 100 w wieku do 14 lat. Według prognoz w 2030 roku liczba emerytów wzrośnie do 148, 8 osób. Na terenie metropolii powinno się więc rodzić znacznie więcej dzieci.

Zobacz także:
ZIT ›


Tagi:
dofinansowanie, Działalność, Poznań, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1
 - 2