Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2010-11-03

Porozumienie międzygminne w zakresie zintegrowanej komunikacji miejskiejLokalny transport zbiorowy organizowany przez Miasto Luboń od marca 2011 roku zostanie w całości przejęty przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Luboń jako pierwsza gmina powiatu poznańskiego zintegruje wszystkie linie autobusowe dotychczas obsługiwane przez lokalnego przewoźnika z transportem zbiorowym Miasta Poznania.

Propozycja rozszerzenia porozumienia międzygminnego na obsługę wszystkich lubońskich linii autobusowych została przedstawiona radnym Rady Miasta Luboń podczas sesji zorganizowanej  21 października bieżącego roku. Porozumienie obowiązywać będzie przez okres około jednego roku, czyli do czasu utworzenia Poznańskiego Związku Komunikacyjnego. Zgodnie z  jego  treścią organizacją zbiorowego transportu na terenie obu gmin zajmie się Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, natomiast luboński przewoźnik "Translub" będzie wykonywał usługi transportowe jako operator wewnętrzny.
W związku z decyzją o przystąpieniu do porozumienia międzygminnego, Luboń już aplikuje do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o środki na zakup 6 nowych autobusów.
Główną zaletą zintegrowanej komunikacji będzie obniżenie kosztów kupna biletów sieciowych dla mieszkańców do tej pory korzystających z usług dwóch przewoźników. Oszczędność przy zakupie normalnych biletów sieciowych na poziomie do 50 złotych miesięcznie, w skali roku daje kwotę rzędu około 600 zł. Zostaną wyeliminowane dublujące się linie  w obrębie obu miast, co będzie skutkować bardziej racjonalnym wykorzystaniem taboru i większą częstotliwością kursów na danych liniach.

W pierwszym etapie proces integracji transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej opiera się na porozumieniach międzygminnych. W perspektywie jest utworzenie przez zainteresowane gminy Związku Komunikacyjnego Aglomeracji Poznańskiej, który przejąłby od gmin go tworzących, wszystkie sprawy związane z lokalnym transportem zbiorowym. Będzie to nowy organizator transportu, który będzie odrębną jednostką samodzielnie ustanawiającą politykę związaną z transportem publicznym na swoim terenie, w tym np. wysokość opłat za bilety.

Pierwszym krokiem do powstania Związku Komunikacyjnego Aglomeracji Poznańskiej było podpisanie w dniu 26 października 2009 r. listu intencyjnego w tej sprawie przez Prezydenta Miasta Poznania i Burmistrzów Miasta Lubonia, Gminy Mosina, Miasta Puszczykowo oraz Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Tagi:
Luboń, mobilność miejska, Poznań, Poznański Związek Komunikacyjny, transport publiczny, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu