2016-12-29

Trwa II konkurs na budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w ramach ZITOd 30 września do 30 listopada trwał nabór wniosków w II konkursie na budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania. Do 7 grudnia wnioskodawcy mieli czas na złożenie wersji papierowej wniosków w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

W wyznaczonym terminie złożono 13 wniosków o wartości 240,2 mln zł z dofinansowaniem w wysokości ok. 175,6 mln zł, w tym złożony przez Miasto Poznań wniosek o dofinansowanie kwotą 105,1 mln projekt pn. "Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje".

Po dokonaniu oceny kompletności wszystkich wniosków, 22 grudnia br. Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań wysłało do 11 wnioskodawców pocztą elektroniczną oraz tradycyjną wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień. Zgodnie z procedurami wnioskodawcy mają na odpowiedź 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia otrzymania wezwania listownego.

23 grudnia do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań wpłynęło pismo informujące, że Miasto Poznań podjęło decyzję o wycofaniu z konkursu swojego wniosku, decyzji nie uzasadniono.

Tagi:
dofinansowanie, Poznań, Poznańska Kolej Metropolitalna, Poznańska Kolej Metropolitalna, węzły przesiadkowe
 - 1