Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2015-11-12

Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? - Konferencja Przedstawicieli SamorządówW dniach 23 - 24 listopada 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Kopernika, przy ulicy Kopernika 30, w Warszawie odbędzie się konferencja pt. Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców?

Konferencja będzie podsumowaniem innowacyjnego projektu partnerskiego pn. "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego" (MJUP). Projekt realizowany był przez Gminę Miejską Kraków - Urząd Miasta Krakowa (Lider) oraz Gminę Miejską Poznań - Urząd Miasta Poznania (Partner) w latach 2011-2015.

Celem konferencji jest zapoznanie i zachęcenie JST w Polsce do skorzystania z Produktu Końcowego projektu MJUP, na który składa się zbiór metod i narzędzi umożliwiających integrację systemu zarządzania jednostką samorządu terytorialnego oraz ukierunkowanie jej działań i zasobów na poprawę jakości życia mieszkańców. Najważniejszymi elementami Produktu Końcowego projektu są: metodyka budowy Katalogu wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych, sam Katalog tych wskaźników - wdrożony w Krakowie i Poznaniu oraz Systemu informatyczny STRADOM integrujący w hurtowni danych dane potrzebne do zarządzania strategicznego i operacyjnego, wspomagający planowanie roczne i wieloletnie, zarządzanie ryzykiem oraz planowanie i realizację badań audytywnych.  
Obecnie Produkt Końcowy projektu MJUP jest upowszechniany w 11 JST różnej wielkości: Warszawie, Gdańsku, Lublinie, Dąbrowie Górniczej, Tarnowie, Krośnie oraz w miastach i gminach należących do Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF): Czernichowie, Michałowicach, Niepołomicach, Skawinie i Zielonkach.

Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jak również przedstawicieli administracji rządowej, parlamentu, ekspertów z sektora biznesu i nauki oraz przedstawicieli mediów, którym leży na sercu poprawa zarządzania w samorządzie terytorialnym.
Pierwszego dnia konferencji odbędą się dyskusje panelowe dotyczące zasad ogólnych niezbędnych dla skutecznego ukierunkowania działań JST na poprawę jakości usług publicznych na poziomie strategicznym i operacyjnym połączone z prezentacją wsparcia, jakie może w tym zakresie zaproponować Produkt projektu. W szczególności zaprezentowane zostaną praktyczne możliwości wykorzystania Systemu STRADOM w trzech najważniejszych obszarach zarządzania JST: Zarządzania strategicznego, (w tym: jakości życia, usług publicznych, komunikacji  z mieszkańcami - panel 1); Zarządzania operacyjnego (w tym zadań budżetowych, celów  szczegółowych, miar i oceny - panel 2), Zarządzania ryzykiem w JST (w tym: planowania audytu, nadzoru nad wdrażaniem rekomendacji - panel 3).

W pierwszym dniu konferencji będzie możliwość obejrzenia filmów instruktażowych Systemu STRADOM oraz indywidualnych konsultacji w zakresie Systemu, wdrażania Katalogu wskaźników JŻ i JUP oraz badań społecznych tych wskaźników.

Drugi dzień konferencji będzie poświęcony zagadnieniu - Czy i w jakim zakresie Produkt Projektu MJUP wspomaga zarządzanie zorientowane na cele. Podczas obrad zostaną zaprezentowane Plany wdrożenia Produktu projektu MJUP w samorządach objętych upowszechnianiem, jak również opinie i doświadczenia samorządów i ekspertów zewnętrznych.
Patronat honorowy nad konferencją objęło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów.
Wśród Patronów honorowych są również: Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Polskich.

Szczegółowe informacje i rejestracja na konferencję są dostępne na stronie: www.mjup-projekt.pl
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Projekt "Monitorowanie jakości usług publicznych jako element zintegrowanego systemu zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego" finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.6 Projekty innowacyjne.

Tagi:
badania, Gospodarka i biznes, konferencja, Poznań, Urząd Miasta