Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2013-11-12

"Razem Możemy Więcej" - 18 listopada br. mija termin składania wnioskówDo 18 listopada br. fundacje, stowarzyszenia oraz podmioty kolegialne - np. rady sołeckie czy koła gospodyń wiejskich, mające siedzibę i działające na terenach wiejskich mogą ubiegać się o dotacje w ramach programu "Razem Możemy Więcej". Granty można przeznaczyć na projekty z zakresu rozwoju kulturowo-historycznego, inicjatyw społecznych oraz ochrony i promocji zdrowia.

Wszystkie inicjatywy, które zostaną zgłoszone do programu powinny mieć jeden wspólny element - ich realizacja ma wpłynąć na zintegrowanie i aktywizację mieszkańców całej wsi lub gminy oraz zachęcić ich do wspólnego działania.
Celem programu jest zachęcanie mieszkańców wsi do samoorganizowania się i wspólnej realizacji lokalnych inicjatyw, które wpłyną na polepszenie życia całej społeczności.
W ramach "Razem Możemy Więcej" EFRWP wspiera finansowo projekty organizacji wiejskich oraz pomaga w ich efektywnej współpracy z władzami samorządowymi.
Wnioski należy składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego. Formularz oraz szczegóły programu znajdują się na stronie internetowej EFRWP.

Program "Razem Możemy Więcej" to jeden z programów społecznych Fundacji EFRWP, którego celem jest wspieranie działań aktywizujących i integrujących osoby zamieszkujące wsie i małe miejscowości. W ramach programu o wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty kolegialne (np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców).
W ramach siedmiu edycji programu EFRWP przyznało dotychczas dotacje na realizację 288 projektów, na łączną kwotę 1 360 763 zł.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 20 lat pomaga zmieniać jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie. Do jednego z najważniejszych zadań Fundacji należy wspieranie oświaty na terenach wiejskich. Od samego początku istnienia EFRWP aktywnie działa na rzecz edukacji oraz wyrównywania szans dzieci i młodzieży, zamieszkujących wsie i małe miasta.

Tagi:
Buk, Dopiewo, Edukacja, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Pobiedziska, Rokietnica, Tarnowo Podgórne
 - 1