Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2017-01-10

Posiedzenie Rady MetropoliiW poniedziałek, 9 stycznia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Metropolii Stowarzyszenia Metropolia Poznań. W trakcie zebrania jednogłośnie zatwierdzono budżet na 2017 rok.

Do końca marca wójtowie i burmistrzowie gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Poznań mają czas na wypracowanie stanowiska w kwestii dokumentu "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. Po podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia Koncepcji powołana zostanie Metropolitalna Komisja Planistyczna.

Duża część posiedzenia zajęły tematy związane z ruchem rowerowym. Wojciech Makowski - oficer rowerowy przedstawił założenia polityki rowerowej Poznania. Zapewniał, że poruszanie się rowerem po mieście ma być coraz bardziej przyjemne i bezpieczne. Według przedstawionych informacji mieszkańcy Poznania coraz chętniej poruszają się rowerami, dzisiaj jest to ponad 4 proc. mieszkańców. Program rowerowy Poznania zakłada wzrost liczby rowerzystów do 10 proc. w 2022 i do 12 proc. w roku 2025.

Tematykę rowerową kontynuował Adam Michalewicz z LARQ SA (operator automatycznych wypożyczalni rowerów miejskich na terenie Poznania), który przedstawił projekt zatytułowany "Rowerowa Aglomeracja Poznańska". Głównym założeniem projektu było zorganizowanie na terenie metropolii Poznań sieci wypożyczalni rowerów oraz opracowanie systemu ich funkcjonowania.

Informacje w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania przedstawił Adam Futymski - koordynator ds. ZIT. Uczestnicy posiedzenia zostali poinformowani m.in. o planowanym na marzec ogłoszeniu kolejnego, trzeciego już konkursu na budowę zintegrowanych węzłów przesiadkowych.

Po przedstawieniu informacji dyrektor Biura Stowarzyszenia Maciej Musiał poinformował, że z inicjatywy Miasta Poznań trwają przygotowania do wprowadzenia kolejnych zmian w Strategii ZIT. W związku z tym podjęto decyzję, że do 31 stycznia br. jednostki samorządu terytorialnego tworzące Stowarzyszenie mogą zgłaszać do Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań swoje wnioski o zmiany w Strategii.

Tagi:
Działalność, Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego, Poznań, Rada Metropolii Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań
 - 1