Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-05-18

Nowe ścieżki rowerowe na terenie metropoliiPowiat poznański zbuduje nowe ścieżki rowerowe, na które - decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego - otrzyma blisko 9,6 mln unijnego wsparcia z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Ścieżki wybudowane zostaną w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.

Koszt ogólny inwestycji wyniesie ponad 15,5 mln zł. Powstaną ścieżki pomiędzy Pobiedziskami a miejscowościami Kapalica i Kociałkowa Górka oraz Poznaniem, Tulcami i Gowarzewem.

Budowa ponad 5 km ścieżki rowerowej łączącej Pobiedziska z Kociałkową Górką jest pierwszym etapem przebudowy drogi powiatowej Pobiedziska - Iwno (do węzła S5) i prowadzić będzie do drogi funkcjonującej w ramach Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego. Druga z inwestycji polegać będzie na budowie w ciągu dróg powiatowych w gminie Kleszczewo blisko 7,5 km ścieżki rowerowej, która połączy poznańskie Szczepankowo z Gowarzewem. Realizacja projektów ma na celu poprawę dostępu do infrastruktury transportowej, w szczególności rowerowej, integrację różnych środków transportu, poprawę bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, a także zmniejszenie poziomu emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości środowiska.

Dwie umowy o dofinansowanie, 18 maja, podpisali Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego, Jan Grabkowski, starosta poznański oraz Tomasz Łubiński, wicestarosta.

-Realizacja tych projektów ma na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w powietrzu, bo im więcej osób korzystających z roweru tym mniej spalin w atmosferze, oraz poprawę bezpieczeństwa rowerzystów. Jest to element budowy sieci ścieżek rowerowych, tak aby w okolicach Poznania można było się przemieszczać na rowerze we wszystkich ważnych kierunkach. To jest zadanie na lata, które będzie realizowane również w następnej perspektywie finansowej UE - zapowiedział marszałek Marek Woźniak. - Organizując Poznańską Kolej Metropolitalną zachęcamy mieszkańców do korzystania z transportu nieemisyjnego. Za tymi słowami muszą iść inwestycje w ścieżki rowerowe, parkingi i punkty przesiadkowe - dodał starosta Jan Grabkowski.

Dotychczas w ramach Poddziałania 3.3.3 "Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 472 mln zł.

Tagi:
Infrastruktura transportowa, mobilność miejska, Powiat poznański, rower, ścieżki rowerowe, trasa rowerowa, Unia Europejska
 - 1
 - 2
 - 3