Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2010-10-11

Zapraszamy na konferencję podsumowującą pierwszy cykl badań przeprowadzonych w ramach projektuSerdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą pierwszy cykl badań przeprowadzonych w ramach projektu "Potrzeby kadrowe przedsiebiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring", która odbędzie się we wtorek, 19 października 2010 r., o godz. 8:45, w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania przy pl. Kolegiackim 17.

Zaplanowana na 19 października 2010 r. konferencja jest uwieńczeniem rocznych badań i analiz przeprowadzonych w ramach projektu "Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu - diagnoza, prognoza, monitoring". Projekt realizowany jest przez Miasto Poznań (Lider projektu) oraz Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (Partner merytoryczny projektu). Celem projektu jest dostarczenie rzetelnych informacji służących dostosowaniu kwalifikacji i umiejętności pracobiorców do aktualnych i prognozowanych potrzeb gospodarki aglomeracji poznańskiej poprzez wsparcie działań służących reorientacji systemu kształcenia i szkoleń.

Całość działań podejmowanych w projekcie przyczynić się ma do stworzenia Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy. Jego misją będzie dostarczanie kompleksowej informacji i obiektywnej oceny w zakresie analizy procesów społeczno-gospodarczych, w tym zachodzących na rynku pracy, ułatwiających podejmowanie decyzji o kierunkach rozwoju aglomeracji poznańskiej.

U podstaw działań i decyzji zmierzających do powołania Obserwatorium leży świadomość konieczności opracowania i wdrożenia sprawnego (1) systemu regularnego monitoringu i prognozowania rynku pracy, lokalnej gospodarki i systemu edukacji oraz (2) systemu przepływu informacji pomiędzy sektorem edukacyjno-szkoleniowym, administracyjnym i przedsiębiorstwami, dla poprawy wykorzystania potencjału kapitału ludzkiego i gospodarczego aglomeracji poznańskiej.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dnia 15.10.2010 r. na adres joanna_jagodzinska@um.poznan.pl lub telefonicznie pod numerem 61 878-47-77.

Zobacz także:
Strona projektu ›


Załączniki:
program.pdf [1.64 MB]
zaproszenie.pdf [610.45 KB]


Tagi:
Aglomeracja Poznańska, biznes, Gospodarka i biznes, Konsultacje społeczne, Ogłoszenia, Powiat poznański, Poznań, przedsiębiorcy, rynek pracy
 - 1