Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2015-06-25

Grupa robocza oceni "Analizy infrastruktury technicznej oraz ruchu kolejowego pod kątem uruchomienia wstępnego etapu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".Komitet Sterujący  pod przewodnictwem wicemarszałka Wojciecha Jankowiaka obradował 26 maja 2015 r. i pozytywnie zaopiniował poddane pod dyskusję dokumenty: "Raport z postępu prac w ramach projektu", projekt korekty harmonogramu, "Zasady Poznańskiej Kolei Metropolitalnej" i Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na kolejne działanie dotyczące opracowania projektów zmian mpzp.

Po dyskusji komitet powołał zespół roboczy oceniający  "Analizy infrastruktury technicznej oraz ruchu kolejowego pod kątem uruchomienia wstępnego etapu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej".

22 czerwca 2015 r. w W Departamencie Transportu Urzędu Marszałkowkiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli: współautor opracowania dr Jeremi Rychlewski oraz przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, PKP S.A. i Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Podczas spotkania wymieniono szereg uwag, które znajdą się w uzupełnieniu "Analiz...", omawiano m.in: zagadnienia przepustowości Poznańskiego Węzła Kolejowego oraz bezpieczeństwa i ograniczeń dla ruchu drogowego na skrzyżowaniach ze zwiększonym ruchem kolejowym. Zastanawiano się także, które z linii PKM należy uruchomić w pierwszej kolejności.

Załączniki:
analizy.pdf [1010.55 KB]


Tagi:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Polskie Koleje Państwowe, Poznań, Poznańska Kolej Metropolitalna, Poznańska Kolej Metropolitalna, Stowarzyszenie Metropolia Poznań