Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2017-04-25

Wysokie oceny dla StowarzyszeniaInstytut Rozwoju Miast i Związek Miast Polskich wydały opracowany przez Obserwatorium Polityki Miejskiej w Krakowie "Raport o stanie polskich miast 2016". W części zatytułowanej "Zarządzanie obszarami miejskimi" pod redakcją Karola Janasa i Wojciecha Jarczewskiego wysokie oceny zdobyło Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Autorzy raportu zajęli się diagnozą stanu współpracy międzysamorządowej nawiązywanej w celu lepszego zarządzania rozwojem miejskich obszarów funkcjonalnych. Ich zdaniem "wśród ośrodków wojewódzkich prym, jeśli chodzi o współpracę na rzecz zintegrowanego zarządzania rozwojem obszaru funkcjonalnego, wiedzie niewątpliwie Poznań, posiadający najbardziej rozwinięte i ugruntowane struktury dobrowolnej i oddolnie zawiązywanej współpracy w ramach Stowarzyszenia Metropolia Poznań". Wśród pozytywnych cech charakteryzujących współpracę gmin w ramach Metropolii Poznań wymieniono m.in. ewolucyjny rozwój, stopniowe zacieśnianie i formalizowanie współpracy, jasne określenie strategicznej wizji rozwoju obszaru oraz stabilne i trwałe partnerstwo.

Tagi:
Działalność, Instytut Rozwoju Miast, Ogłoszenia, Poznań, raport, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Związek Miast Polskich
 - 1