Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2013-05-02

Od 1 maja można składać tzw. deklaracje śmiecioweMieszkańcy Poznania i dziewięciu okolicznych gmin: Buku, Czerwonaka, Kleszczewa, Kostrzyna, Murowanej Gośliny, Obornik, Pobiedzisk, Suchego Lasu i Swarzędza mogą już składać tzw. deklaracje śmieciowe.

Mieszkańcy/zarządcy/najemcy/właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są w terminie do 3 czerwca br. do złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje w wersji drukowanej dostępne są w Biurze Związku Międzygminnego GOAP (ul. św. Michała 43), delagaturach związku w poszczególnych gminach (od 6 maja br.), w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Poznania (ul. 3 Maja 46), w siedzibach Urzędu Miasta Poznania, Starostwie Powiatowym w Poznaniu, Urzędzie Marszałkowskim oraz w EKOBUSIE GOAP, który w maju odwiedzi każdą gminę.

Deklarację można również pobrać ze strony Związku Międzygminnego GOAP. Na tej stronie można też deklarację wypełnić online, co przyspieszy jej rejestrację. Jednakże nie jest to równoznaczne ze złożeniem dokumentu. Wypełnioną w ten sposób deklarację należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do ZM GOAP.

Deklarację należy wysłać pocztą na adres Biura Związku lub złożyć w delegaturze związku znajdującej się na terenie gminy lub miasta lub przynieść do Biura ZM GOAP.

Na podstawie złożonych deklaracji Związek Międzygminny GOAP prześle mieszkańcom harmonogram płatności na rok 2013 oraz subkonto bankowe, na które należy dokonywać co 2 miesiące płatności.  Informacje zawarte w deklaracji weryfikowane będą względem danych z ewidencji nieruchomości i ludności oraz innych źródeł, takich jak np. zużycie wody, rejestr działalności gospodarczej i organizacji pozarządowych itp.

Więcej informacji i wzory wypełnionych deklaracji na stronach Związku Międzygminnego GOAP.

Tagi:
Buk, Czerwonak, Kleszczewo, Kostrzyn, Murowana Goślina, Oborniki, Ochrona środowiska, odpady, Pobiedziska, Poznań, Suchy Las, Swarzędz, Związek Międzygminny "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"
 - 1