2015-09-07

Spotkania z potencjalnymi beneficjentami ZITW dniach od 14 lipca do 26 sierpnia pracownicy Biura Stowarzyszenia odbyli 23 spotkania we wszystkich JST wchodzących w skład Metropolii Poznań. Celem spotkań było omówienie możliwości, jakie stwarza Strategia ZIT i środki unijne zapewnione w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (w sumie 196,6 mln EUR).

W ramach perspektywy unijnej 2014 -2020 pieniądze te będą przeznaczone na współfinansowanie działań rozwojowych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym (MOF) Poznania. Podczas rozmów poruszano między innymi kwestie stopnia gotowości poszczególnych projektów przygotowywanych przez JST w kontekście planowanych w najbliższym czasie konkursów w ramach ZIT.

Na IV kwartał 2015 r. harmonogram przewiduje uruchomienie konkursów w następującym zakresie:
P1 - Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja sytemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania,
P3 - Wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy,
P4 - Podprojekt 4.1 Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych,
P12 - Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania".

Pierwszy z planowanych konkursów dotyczy budowy zintegrowanych węzłów przesiadkowych i zakłada współfinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pozostałe konkursy zakładają finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i związane są z działaniami o charakterze nieinfrastrukturalnym w zakresie szkolnictwa zawodowego (Projekt P3), szkolnictwa ogólnego na poziomie gimnazjalnym (Projekt P4) oraz usług społecznych dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (Projekt P12).

Podobne spotkania będą organizowane przez Biuro Stowarzyszenia aż do czasu ogłoszenia konkursów, prowadzone będą także inne formy działań informacyjno-doradczych dla potencjalnych beneficjentów na temat możliwości dofinansowania projektów ze środków ZIT. Będziemy o nich informować na naszej stronie internetowej.

Tagi:
Edukacja, konkurs, Poznań, Poznańska Kolej Metropolitalna, strategia, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1