Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2017-12-07

Ruszył pierwszy w Polsce metropolitalny portal konsultacji społecznych!Nowy portal prezentuje informacje na temat konsultacji społecznych organizowanych przez samorządy należące do Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym Miasto Poznań i Powiat Poznański. Stworzenie portalu jest elementem projektu pt. "Aktywni obywatele Metropolii Poznań", na realizację którego Stowarzyszenie Metropolia Poznań uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO).

- Celem, który przyświecał nam przy tworzeniu nowego portalu było budowanie zaufania na linii samorządy-obywatele, ale także zwiększenie zaangażowania mieszkańców metropolii w sprawy publiczne. Ułatwienie udziału w konsultacjach i ankietach online stworzy nowe możliwości współdecydowania obywateli naszych samorządów - wyjaśnia Piotr Wiśniewski, dyrektor biura Stowarzyszenia.

Jak to działa

Każdy mieszkaniec metropolii będzie mógł odnaleźć ogłoszenia o konsultacjach dotyczących swojej gminy lub powiatu. Nowe metropolitalne narzędzie konsultacji online jest w założeniu dostępne i przyjazne dla wszystkich użytkowników - także osób z niepełnosprawnościami. Ogłoszenia dotyczą zróżnicowanych dziedzin tematycznych np. planowania przestrzennego, rewitalizacji, transportu, ochrony środowiska, kultury, sportu, turystyki lub rozwoju lokalnego. Użytkownicy mogą zamówić newsletter na swój adres mail z informacją o nowych konsultacjach w obszarze swojego zainteresowania. Udostępniony został również moduł ankietowy. Swój głos w danej sprawie będzie można oddać nie wychodząc z domu lub w drodze do pracy za pomocą smartfona. Portal uruchomiono bowiem także w wersji na urządzenia mobilne. Już teraz dostępne są metropolitalne ankiety dotyczące turystyki i mobilności pieszej. Wkrótce ruszy innowacyjna geoankieta dotycząca reklam w przestrzeni Metropolii Poznań.

Administracją i utrzymaniem portalu zajmować się będzie zespół pracowników biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań, jednak kluczową rolę w realizacji przedsięwzięcia odgrywać będą przedstawiciele samorządów - organizatorów konsultacji, zamieszczający ogłoszenia o konsultacjach i publikujący ankiety online. Portal udostępniony jest pod adresem www.konsultacje.metropoliapoznan.pl

Szkolenia i konsultacje

Projekt "Aktywni obywatele Metropolii Poznań" to nie tylko portal. W ramach przedsięwzięcia od początku października zrealizowany został kompleksowy program szkoleń z zakresu metod prowadzenia konsultacji i obsługi nowego portalu m.in. dla przedstawicieli organizatorów konsultacji społecznych - urzędników samorządowych, przedstawicieli organizacji społecznych oraz mieszkańców. Uczestnicy projektu otrzymali opracowany specjalnie dla ich potrzeb "Niezbędnik konsultacji społecznych". Prócz tego urzędnicy mogli skorzystać także z dedykowanego wsparcia mentoringowego - eksperci podpowiadali jak zaplanować dobre konsultacje, jak zwiększyć udział mieszkańców oraz jakich narzędzi użyć, żeby zebrać jak najwięcej wartościowych opinii.

Tagi:
Aktywni Obywatele Metropolii, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Konsultacje społeczne, Metropolitalny portal konsultacji, Powiat poznański, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, szkolenie
 - 1