Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2013-03-06

Saperzy oczyszczą lasy z niewybuchów i niewypałówW lesie pomiędzy Koziegłowami a Kicinem, po obu stronach ulicy Poznańskiej, od 6 marca do 30 czerwca br., na obszarze prawie 85 ha, prowadzone będą prace saperskie. Miejsca w których działać będą saperzy zostaną specjalnie oznaczone i zabezpieczone przed przypadkowymi osobami.

Na obrzeżach lasu pojawią się tablice typu "ZAKAZ WSTĘPU", "UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWO - ROBOTY Z UŻYCIEM MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH", a wjazdy na drogi leśne zostaną zablokowane i oznakowane. Należy bezwzględnie stosować się do tablic ostrzegawczych. Nieprzestrzeganie zakazów grozi kalectwem lub śmiercią.

Nadleśnictwo Łopuchówko przystępuje do oczyszczania terenów leśnych z niewybuchów i niewypałów na terenie gminy Czerwonak w ramach realizowanego przez Lasy Państwowe projektu "Rekultywacja terenów powojskowych". Oczyszczaniem terenu zajmie się firma "Explosive" s.c. Prace Wyburzeniowe i Minerskie z Gdańska pod kierunkiem inż. Janusza Lemieszka. Znalezione materiały wybuchowe będą niszczone na poligonie w Biedrusku.

Zobacz także:
Czerwonak ›


Tagi:
bezpieczeństwo, Czerwonak, niewybuchy, Ochrona środowiska, Ogłoszenia
 - 1