2015-05-12

Konferencja podsumowującą projekt: "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane"Stowarzyszenie Metropolia Poznań zaprasza na konferencję podsumowującą
projekt: "Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań -
podejście zintegrowane".


Konferencja odbędzie się 28 maja 2015 r. w Collegium Da Vinci (dawniej WSNHiD) przy ul. Gen. Kutrzeby 10. Wstęp wolny, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 26 maja 2015 r. na adres: biuro@metropoliapoznan.pl

Program konferencji
9:30-10:00 Rejestracja
10:00-10:15 Powitanie uczestników
Stanisław Filipiak - Burmistrz Miasta i Gminy Buk, Członek Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań
10:15-10:30
Projekt: "Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane"
Maciej Musiał - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Sesja I Obszary metropolitalne w systemie planowania przestrzennego
10:30-11:00 Planowanie przestrzenne na obszarach metropolitalnych w Polsce - Dr hab. prof. PAN Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
11:00-11:20 Podstawy prawne planowania metropolitalnego - stan i perspektywy - Dr Łukasz Mikuła, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
11:20-11:40 Koncepcja rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań - podejście zintegrowane - Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, Centrum Badań Metropolitalnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Dyskusja
12:00:12.30 Przerwa kawowa

Sesja II Kierunki rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań
12.30:12.50 Cyfrowa reprezentacja informacji przestrzennej Metropolii Poznań- Dr Lech Kaczmarek, Stacja Ekologiczna w Jeziorach, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
12.50:-13.10 Zielona Infrastruktura Metropolii Poznań - Prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, Dr Iwona Zwierzchowska, Dr Damian Łowicki, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
13.10:13.30 Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań - Prof. UAM dr hab. Renata Graf, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Mgr Krzysztof Pyszny, Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
13.30:13.50 Kierunki rozwoju infrastruktury transportowej w Metropolii Poznań - Dr inż. Jeremi Rychlewski, Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska, Dr Radosław Bul Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
13:50:14.10 Rozwój terenów inwestycyjnych w Metropolii Poznań - Mgr inż. arch. Agata Kubiak, Mgr inż. arch. Piotr Sobczak, Towarzystwo Urbanistów Polskich.
Dyskusja
14.30. Zakończenie konferencji
14.30:15.00 Lunch

Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013.

Załączniki:
o_projekcie.docx [80.00 KB]
zgloszenie.doc [493.00 KB]


Tagi:
Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego, konferencja, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 - 1