2017-02-02

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia2 lutego br. w Urzędzie Miasta Poznania odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

W trakcie posiedzenia zatwierdzono listę rankingową wniosków i protokół z oceny strategicznej w ramach Poddziałania 4.4.3. Zachowanie, ochrona i promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ponadto, w trakcie posiedzenia omówiono propozycje zmian do Strategii ZIT oraz ustalono termin posiedzenia Rady Metropolii, w trakcie którego m.in. zmieniona Strategia będzie poddana pod głosowanie. Spotkanie Rady zaplanowano na 21 lutego br. Kolejny punkt posiedzenia dotyczył standardów technicznych infrastruktury rowerowej. Standardy na terenie Poznania wprowadzono w grudniu 2015 roku. Zarząd podjął decyzję o rekomendacji Radzie Metropolii na najbliższym posiedzeniu dla podjęcia uchwał w sprawie rozszerzenia standardów na teren całej metropolii.
Na posiedzenie Zarządu zaproszeni zostali przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej - głównego organizatora (Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest współorganizatorem) X Forum Gospodarczego Metropolii Poznań. Zarząd zapoznał się z koncepcją Forum oraz analizował wstępny program imprezy.

Tagi:
forum, Ochrona środowiska, Poznań, Urząd Miasta, Zarząd Stowarzyszenia, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1