Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2010-08-30

Zapraszamy firmy do udziału w konkursie Poznański Lider PrzedsiębiorczościDzisiaj, 30 sierpnia br., w Urzędzie Miasta Poznania odbyła się konferencja prasowa inaugurująca VIII edycję konkursu o tytuł "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości" organizowanego przez Prezydenta Miasta Poznania i Starostę Poznańskiego.

Konkurs adresowany jest do mikro, małych i  średnich przedsiębiorców oraz firm akademickich, wyróżniających się dynamizmem i innowacyjnością w działaniu. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorstw sektora MSP z Poznania i powiatu poznańskiego. Liczymy na udział firm, które notują sukcesy na rynku, cechuje je przedsiębiorczość, działalność społeczna, a także posiadają ciekawą ofertę, są przyjazne ludziom i środowisku oraz rzetelnie wywiązują się ze swoich zobowiązań.

W tegorocznej edycji Konkursu po raz kolejny przyznane zostaną certyfikaty "Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Akademickiej". Promocja przedsiębiorczości w środowisku akademickim stanowi bowiem jeden z głównych priorytetów rozwoju aglomeracji poznańskiej, stąd przyznawane certyfikaty stanowić będą element wyróżnienia przedsiębiorców akademickich prowadzących działalność utworzoną na bazie własności intelektualnej.

W celu zapewnienia profesjonalnej i obiektywnej oceny uczestników Konkursu jej przeprowadzenie zostało powierzone po raz kolejny podmiotowi zewnętrznemu zwanemu Partnerem Merytorycznym. Rolę Partnera Merytorycznego w ciągu dwóch najbliższych edycji Konkursu pełnić będzie nieodpłatnie poznańska firma doradcza F5 Konsulting Sp. z o.o. 

Terminarz VIII edycji Konkursu:
30 sierpnia 2010 r. uroczyste ogłoszenie VIII edycji
31 sierpnia - 31 grudnia 2010 r. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych
kwiecień 2011 r. ogłoszenie wyników podczas Gali Finałowej

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Zobacz także:
Firma ›


Załączniki:
lider VIII.pdf [1.20 MB]


Tagi:
biznes, Gospodarka i biznes, konkurs, nagroda, Poznań, Poznański Lider Przedsiębiorczości, Poznański Lider Przedsiębiorczości Akademickiej, przedsiębiorcy, student
 - 1