Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2017-04-20

Strategia ZIT zaktualizowanaGłównym punktem posiedzenia Rady Metropolii, które odbyło się 20 kwietnia br. w Urzędzie Miasta Poznania, było przyjęcie zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.

Zaktualizowaną Strategię przyjęto w głosowaniu, przy jednym głosie wstrzymującym się. To było już kolejne posiedzenie, w trakcie którego zajmowano się zmianami w Strategii. Aktualizacja polegała na rezygnacji z niektórych propozycji zmian wprowadzonych do Strategii podczas posiedzenia Rady Metropolii, które miało miejsce w lutym br. W stosunku do tych zmian negatywną opinię wyraziło tak Ministerstwo Rozwoju (MR) jak i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW). Strategia w zaktualizowanej, zatwierdzonej przez Radę wersji zostanie ponownie wysłana do zaopiniowania przez UMWW jako Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ i Ministerstwo Rozwoju. Z uwagi na dostosowanie się do zastrzeżeń wyrażonych przez obie te instytucje nie powinno być problemu z uzyskaniem akceptacji dla zmienionej wersji Strategii.
W dalszej części posiedzenia Rady prowadzący posiedzenie Adam Lewandowski- burmistrz Śremu i wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań poinformował o powołaniu przez Zarząd Bogdana Frąckowiaka na stanowisko pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia ds. kolei metropolitalnej oraz o złożeniu rezygnacji przez Macieja Musiała z pełnionej dotąd funkcji dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolii Poznań.

Tagi:
Działalność, Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, strategia, Urząd Miasta, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1