2017-07-06

Coraz bliżej budowy trzeciego toruO konieczności budowy dodatkowego toru na odcinku pomiędzy stacjami Poznań Główny i Poznań Wschód powiedziano już bardzo wiele. Budowa toru trzeciego, a może i czwartego jest niezbędna do zwiększenia przepustowości linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, co z kolei jest warunkiem koniecznym do pełnego funkcjonowania systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM). PKM ma być podstawowym elementem budowy zintegrowanego systemu komunikacji publicznej w aglomeracji Poznańskiej.

Wszystko wskazuje na to, że zapoczątkowane zostały działania, których celem jest realizacja tej ogromnej inwestycji. 4 lipca w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności dla budowy trzeciego toru. W studium wykonalności analizowane będą układy torowe oraz elementy związane z torem, takie jak m.in. nawierzchnia, sterowanie ruchem kolejowym, telekomunikacja, łączność, zasilanie elektroenergetyczne, obiekty inżynieryjne, infrastruktura obsługi podróżnych. Szczególnie istotne będą kwestie związane ze środowiskiem, zwłaszcza w kontekście przepraw przez Wartę i Cybinę.

- Wykonanie studium wykonalności to standardowe działanie w takiej sytuacji. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania unijnego dla tego typu inwestycji jest rozpatrzenie i wybranie najlepszej opcji, zarówno technicznej, jak i finansowej. Zlecamy do przeanalizowania trzy różne warianty. Spodziewamy się, że wykazana zostanie konieczność wybudowania przynajmniej jednego toru, zastanawiamy się, czy nie będzie potrzebny czwarty tor - mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP PLK SA, dyrektor ds. realizacji inwestycji.

Wykonawcą studium jest Konsorcjum firm: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu i Schuessler - Plan Inżynierzy. Koszt wykonania studium wyniesie blisko 1,3 mln zł, a pokryją go w równych częściach PKP PLK SA, województwo wielkopolskie i Miasto Poznań. Zakończenie wykonania studium zaplanowano na połowę 2019 roku.

Umowę podpisali, w imieniu wykonawcy Andrzej Sas - prezes Zarządu Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu, a w imieniu zamawiającego Zbigniew Miliński - zastępca dyrektora Regionu Zachodniego ds. projektów krajowych PKP PlK SA Centrum Realizacji Inwestycji i Beata Kubacha - zastępca dyrektora Regionu Zachodniego ds. finansowych PKP PKK SA Centrum Realizacji Inwestycji.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyli m.in. Arnold Bresch, Maciej Wudarski - zastępca Prezydenta Miasta Poznania i Jerzy Kriger - dyrektor Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Stowarzyszenie Metropolia Poznań reprezentowali: Piotr Wiśniewski - dyrektor Biura Stowarzyszenia i Bogdan Frąckowiak - pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia ds. Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Tagi:
Polskie Koleje Państwowe, Poznań, Poznańska Kolej Metropolitalna, Poznańska Kolej Metropolitalna, trzeci tor
 - 1
 - 2
 - 3