Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2018-04-16

Powstanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej jest faktemNa pierwszych czterech liniach - do Grodziska Wielkopolskiego, Nowego Tomyśla, Jarocina i Wągrowca - Poznańska Kolej Metropolitalna rozpocznie funkcjonowanie w czerwcu. Wtedy wzrośnie liczba połączeń w godzinach szczytu na tych liniach.

Dodatkowe połączenia będą dofinansowane przez samorządy gmin i powiatów znajdujących się na trasie linii. Przed uruchomieniem systemu Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) wszystkie umowy o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a pozostałymi samorządami - partnerami PKM  muszą zostać podpisane. Największą część wydatków związanych z funkcjonowaniem PKM poniesie Województwo Wielkopolskie. Współfinansowanie przedsięwzięcia oparte będzie na zasadzie solidaryzmu, czyli solidarnego udziału wszystkich samorządów położonych wzdłuż danej linii kolejowej w udzielaniu wsparcia finansowego Samorządowi Województwa Wielkopolskiego na pokrywanie kosztów części uruchamianych połączeń kolejowych.
Pierwsza część umów o współfinansowanie zwiększonej liczby połączeń w ramach PKM, pomiędzy Województwem Wielkopolskim a przedstawicielami samorządów położonych wzdłuż czterech linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego, tj. Poznań Główny - Grodzisk Wielkopolski, Poznań Główny - Wągrowiec, Poznań Główny - Nowy Tomyśl, Poznań Główny - Jarocin, podpisana została 16 kwietnia br. Umowy z przedstawicielami pozostałych samorządów położonych wzdłuż czterech wymienionych linii podpisane zostaną 7 maja tego roku. Pierwsze połączenia kolejowe w ramach PKM zostaną uruchomione 10 czerwca tego roku.
- Kwoty dofinansowania nie są dla wszystkich samorządów równe, różnią się w zależności od rodzaju linii. Najdroższa linia prowadzi z Poznania do Nowego Tomyśla. To jest linia o statusie międzynarodowym. Niższe koszty związane są z dostępem do linii nie które nie mają statusu międzynarodowego - do Wągrowca, Grodziska Wielkopolskiego i Jarocina - wyjaśniał Wojciech Jankowiak, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.
Poznańska Kolej Metropolitalna to system regularnych kolejowych połączeń regionalnych oparty na zasadzie solidaryzmu wszystkich samorządów współuczestniczących w projekcie,  współfinansowany przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Miasto Poznań, Powiat Poznański oraz położone - wzdłuż 9 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego - gminy i powiaty aglomeracji poznańskiej, o częstotliwości kursowania pociągów w godzinach szczytu przewozowego co 30 minut, zapewniający pasażerom odpowiedni komfort podróżowania.
Poznańska Kolej Metropolitalna obejmie swoim zasięgiem obszar w promieniu ok. 50 km od Poznania, wyznaczony przez stacje końcowe PKM na poszczególnych liniach kolejowych: Nowy Tomyśl, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Jarocin, Wrześnię, Gniezno, Wągrowiec, Oborniki i Szamotuły.
Rolę organizatora projektu pełni Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a zrealizuje go spółka Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Natomiast funkcję koordynatora działań informacyjno - promocyjnych PKM pełni Stowarzyszenie Metropolia Poznań.
Uruchomienie PKM następować będzie etapami, począwszy od połowy 2018 roku. Zakończenie wdrażania tego projektu przewidziane jest na 2021 rok i uzależnione jest od zakończenia remontów poszczególnych linii kolejowych przez PKP PLK SA.

Tagi:
Poznań, Poznańska Kolej Metropolitalna, Poznańska Kolej Metropolitalna
 - 1
 - 2
 - 3