2012-11-27

Certyfikaty i tytuły dla gmin Metropolii PoznańKórnik - Gminą Atrakcyjną Turystycznie 2012, Murowana Goślina - Gminą Przyjazną Rowerzystom, Swarzędz - Odpowiedzialnym Samorządem 2012, Tarnowo Podgórne - Samorządem Przyjaznym Przedsiębiorczości.

Gmina Kórnik została nagrodzona tytułem "Gminy Atrakcyjnej Turystycznie 2012" za umiejętne wykorzystanie walorów naturalnych, prężny rozwój turystyki na swoim terenie oraz promocję regionu. Tytuł otrzymała, jako jedyna gmina w Polsce w kategorii gmin od 15 do 30 tys. mieszkańców.
Organizatorem konkursu byli: Mazowieckie Zrzeszenie Handlu, Przemysłu i Usług oraz firma Europa 2000 Consulting Sp.z o.o.

Murowana Goślina zdobyła tytuł "Gminą Przyjazną Rowerzystom" w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze.
Murowana Goślina jest jedyną gminą z Wielkopolski wyróżnioną certyfikatem w kategorii gmin od 15 do 25 tys. mieszkańców. Konkurs zakładał wyłonienie gmin sprzyjających turystyce rowerowej, organizujących imprezy rowerowe, rozwijające infrastrukturę oraz popularyzujące ten rodzaj turystyki w swoich mediach i opracowaniach.

Swarzędz otrzymał tytuł "Odpowiedzialny Samorząd 2012", w programie redakcji "Strefy Gospodarki", która jest dodatkiem do Dziennika Gazety Prawnej.
Program skierowany był do miast, gmin i powiatów, które w swojej codziennej pracy, służbie lokalnej społeczności kierują się szeroko rozumianą odpowiedzialnością, tak w kwestiach najbardziej prozaicznych związanych z utrzymaniem zdrowej polityki finansowej, jak również odpowiedzialnością w takich dziedzinach, jak edukacja, zdrowie, sport, kultura i sztuka czy ekologia.
Sam program ma na celu promocję laureatów jako miejsc interesujących i wartych uwagi z punku widzenia potencjalnych inwestorów, pokazywanie wdrożonych na poszczególnych terenach naszego kraju rozwiązań, których celem jest maksymalne ułatwienie życia, tak statystycznemu Kowalskiemu, jak i przedstawicielom małego, średniego i dużego biznesu.

Tarnowo Podgórne zajęło II miejsce w konkursie Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości w kategorii "Gmina wiejska", za rozwijanie wzorcowego klimatu sprzyjającego szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Konkurs "Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości" adresowany jest do samorządów, dbających o kreowanie sprzyjającego klimatu dla lokowania i rozwijania przedsiębiorstw, co dalej procentuje powstawaniem nowych miejsc pracy.
Organizatorami konkursu są Europa 2000 Consulting i Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

Tagi:
Kórnik, Murowana Goślina, nagroda, Sport i rekreacja, Swarzędz, Tarnowo Podgórne, Transport indywidualny i zbiorowy