Metropolia Poznań - Wspólnie tworzymy rozwiązania
2016-03-30

Prawie 200 mln euro na projekty ZITStowarzyszenie Metropolia Poznań otrzyma 196,6 mln euro ze środków UE (WRPO) na realizację 12 projektów zawartych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania.

Największym realizowanym projektem będzie "Poznańska Kolej Metropolitalna (PKM). Integracja systemu transportu publicznego wokół transportu szynowego w MOF Poznania" (108 mln euro). Projekt obejmuje budowę systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych przy stacjach i przystankach położonych w MOF Poznania oraz przy stacjach Czempiń i Środa Wielkopolska, a także przy najważniejszych pętlach lub przystankach tramwajowych położonych na zewnątrz drugiej ramy komunikacyjnej Poznania.
Inne projekty, które będą realizowane w ramach ZIT:
Rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania (wysokość dofinansowania: 15 mln euro),
Wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (4,72 mln euro),
Wzmacnianie systemu kształcenia ogólnego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy (4,35 mln euro),
Wspieranie przedsiębiorczości w branży IT poprzez świadczenie usług przez inkubatory przedsiębiorczości (2 mln euro),
Integracja sieci dróg wojewódzkich w MOF Poznania (13 mln euro),
Metropolitalny system tras rowerowych (12 mln euro),
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz ograniczenie niskiej emisji w MOF Poznania (16 mln euro),
Ochrona i modernizacja obiektów użyteczności publicznej stanowiących dziedzictwo kulturowe (8,4 mln euro),
Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej w MOF Poznania (3,76 mln euro),
Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania (5,37 mln euro).

W konferencji prasowej, która odbyła się w Sali Błękitnej Urzędu Miasta Poznania, we wtorek, 29 marca 2016 roku, udział ze strony Stowarzyszenia wzięli: Jacek Jaśkowiak - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Jan Grabkowski - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Adam Lewandowski - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Maciej Musiał - Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Poznań

Stowarzyszenie Metropolia Poznań tworzy 21 gmin, miasto Poznań oraz Powiat Poznański. Obszar 3 082 km2 zamieszkują 1 014 194 osoby. Obszar Metropolii zajmuje 10% powierzchni województwa wielkopolskiego i zamieszkuje go 29%populacji województwa wielkopolskiego.

Tagi:
Poznań, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, węzły przesiadkowe, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne
 - 1